Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 501
  • Trong tuần: 31 830
  • Tất cả: 2412204
Sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở Ý Yên
Lượt xem: 31
     Sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Ý Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

    Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; qua đó đã kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung xây dựng và ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa về đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi thành kỷ luật Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên địa bàn huyện. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo giải quyết những vụ việc nổi cộm, phức tạp dư luận nhân dân quan tâm; đồng thời phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, sự đóng góp của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

anh tin bai

Nông thôn mới xã Yên Dương

    Để các nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa vào chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm; xác định lĩnh vực trọng tâm, công tác đột phá, thế mạnh phát triển của huyện để lãnh đạo, tạo ra hiệu ứng tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, Huyện ủy tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt và có nhiều chuyển biến rõ nét đối với công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số. Theo đó, cải cách hành chính được huyện xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục cần đặc biệt quan tâm. Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính từng giai đoạn, chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC); công khai, minh bạch đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và cấp xã trên Trang thông tin điện tử của huyện, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị; thúc đẩy hoạt động giao dịch hành chính “một cửa” liên thông, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm; rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, 100% TTHC cấp huyện, cấp xã đều được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn. Số lượng văn bản được xử lý qua hệ thống quản lý văn bản điện tử đạt 100%. Việc gửi và nhận văn bản giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn đã thực hiện 100% qua hệ thống. Công tác tuyên truyền đến người dân về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được chú trọng. Đối với cấp huyện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 đã tăng lên đáng kể. Trong năm 2021, ở cấp huyện chỉ phát sinh 154 hồ sơ mức độ 3 và 4 trên tổng số 4.215 hồ sơ giải quyết TTHC, đạt tỷ lệ 3,6%. Từ đầu năm 2022 đến nay, ở cấp huyện đã phát sinh 345 hồ sơ TTHC mức độ 3 và 4, đạt tỷ lệ 31,5%.

    Thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5494 về quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn. UBND huyện đã tổ chức lại hoạt động của bộ phận một cửa theo đúng quy định của Chính phủ. Đến nay, 31/31 xã, thị trấn đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo, phụ trách, hoạt động nền nếp, đúng quy định, phục vụ tốt yêu cầu giải quyết TTHC của người dân. Bằng nhiều nỗ lực, hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đều được tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa theo đúng quy định. Các hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định, đảm bảo đúng trình tự giải quyết, thời gian theo quy định.

    Cùng với công tác cải cách hành chính, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vẫn được xác định là động lực chính trong phát triển kinh tế của huyện. Với thế mạnh các làng nghề truyền thống, huyện Ý Yên chú trọng phát triển các ngành nghề đã định hình lâu dài và tạo được thương hiệu trên địa bàn như: đúc đồng, đồ gỗ mỹ nghệ, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ... Hiện nay, huyện có 4 cụm công nghiệp gồm Yên Dương, Yên Ninh, thị trấn Lâm, Yên Xá đã đưa vào khai thác với tổng diện tích 82ha. Đáp ứng nhu cầu phát triển, huyện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp: Yên Bằng, Yên Dương (giai đoạn 2), Yên Thắng, Yên Phong; khu dịch vụ thương mại tiện ích Yên Hồng; thu hút nhà đầu tư khảo sát, xây dựng các Khu công nghiệp Hồng Tiến, Trung Thành… từ đó tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phân khu đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến đến năm 2035; điều chỉnh quy hoạch thị trấn Lâm phấn đấu xây dựng thành đô thị loại IV và các quy hoạch xây dựng khác, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh. Cùng với phát triển các ngành nghề truyền thống, kết hợp giữa phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với phát triển dịch vụ, huyện chú trọng nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường…

    Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện, góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng huyện Ý Yên giàu mạnh, là cực phát triển quan trọng của tỉnh./.

(Bài và Ảnh: Xuân Thu - Báo Nam Định)

Chung nhan Tin Nhiem Mang