Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan
Lượt xem: 149

Ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố, các địa phương trực thuộc.

     Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Ý Yên có đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cùng các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ huyện, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo HĐND, đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi dân chủ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

    Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14-8-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16-8-2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành năm 2022, gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

    Tại hội nghị, đại diện các đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên toàn quốc đã thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

    Thông qua hội nghị nhằm giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện hiệu quả Luật trong thời gian tới, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại các địa phương./.

(Tổng hợp: Trần Huyền, Trung tâm VH-TT&TT huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang