Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 4210
  • Trong tuần: 37 715
  • Tất cả: 3631184
Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống các cơ quan hành chính Nhà nước
Lượt xem: 126
   Cách đây 78 năm, ngày 28/8/1945, cùng với sự ra đời của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ đã thành lập các cơ quan hành chính giúp việc Chính Phủ gồm:Văn phòng các cơ quan Nhà nước; Tổ chức Nhà nước (nay là Nội vụ); Văn hóa – Thông tin; Tư pháp; Tài chính, Giao thông – Vận tải; Lao động – Thương Binh và Xã Hội.
anh tin bai
Tòa nhà Bắc Bộ phủ trước đây từ tháng 8/1945 đến tháng 12/1946 là nơi làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. 
(Ảnh Tư liệu Văn phòng Chính phủ)

Chính phủ lâm thời lúc đó do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và Người cũng đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao. Ngoài ra còn có 15 vị Bộ trưởng các ban, ngành, cơ quan hành chính khác. Trong đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Huy Liệu Bộ trưởng Bộ Thông tin, Tuyên truyền; đồng chí Chu Văn Tấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Dương Đức Hiền Bộ trưởng Bộ Thanh niên; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà là Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc gia; đồng chí Nguyễn Văn Tố là Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội; đồng chí Vũ Trọng Khánh là Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phạm Ngọc Thạch là Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Đào Trọng Kim là Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính; đồng chí Lê Văn Hiến là Bộ trưởng Bộ Lao động; đồng chí Phạm Văn Đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Vũ Đình Hòe là Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục; đồng chí Cù Huy Cận là Bộ trưởng không bộ; đồng chí Nguyễn Văn Xuân là Bộ trưởng không bộ.

Theo đó, Chính phủ đã phân công nhiệm vụ vụ thể cho các ngành như sau:

- Ngành công tác Văn phòng hành chính Nhà nước là lĩnh vực gắn liền với hoạt động quản lý Nhà nước. Tất cả các công việc từ nhỏ đến lớn, từ bình thường đến quan trọng của một cơ quan, tổ chức muốn đảm bảo hoạt động có kỷ cương chặt chẽ, nề nếp, bắt buộc trong mỗi bộ máy của các cơ quan Nhà nước đó phải có một tổ chức để điều hành, giải quyết các việc tham mưu, hành chính, sự vụ. Có thể nói, công tác Văn phòng với vai trò là bộ máy điều hành tổng hợp của cơ quan, nơi thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý; phục vụ hậu cần đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Ngành công tác Văn phòng hành chính ra đời cùng với lịch sử phát triển của các cơ quan Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng không thể thiếu, gắn liền với sự tồn tại và phát triển vững mạnh của Nhà nước trong mỗi cơ quan, tổ chức.

    - Ngành Tổ chức Nhà nước trong suốt thời gian lịch sử có những lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn trong từng giai đoạn. Song, chức năng cơ bản của ngành Tổ chức Nhà nước là giúp Chính phủ và UBND địa phương xây dựng chính quyền nhân dân, quản lý địa giới hành chính... Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn cách mạng, nội dung chức năng nhiệm vụ của ngành tổ chức Nhà nước luôn có sự đổi mới.

    - Ngành Văn hóa -Thông tin, Thông tin – Truyền thông trong những ngày đầu thành lập chỉ có chức năng làm công tác thông tin tuyên truyền, cổ động nhân dân kháng chiến và kiến quốc đúng với tên gọi là Bộ Thông tin - Tuyên truyền (28/8/1945) và Bộ Tuyên truyền và Cổ động (01/01/1946). Theo dòng lịch sử, tên gọi cùng với chức năng nhiệm vụ của ngành từ trung ương đến địa phương đã có hơn mười lần thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Đến tháng 8/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Bộ Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa - Thông tin. Theo đó, ngày 19/2/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 258/QĐ-TTg quyết định lấy ngày 28/8 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Thông tin và truyền thông”.

    - Đối với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo quy đinh hiện nay, đây là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp), an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); đồng thời có chức năng quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực do cấp Bộ quản lý.

    - Ngành Tài chính là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính (bao gồm: ngân sách Nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

    - Ngành Tư pháp, theo chiều dài lịch sử của đất nước đã xây dựng và trưởng thành và đạt được những thành tựu nổi bật. Đó là việc xây dựng, hoàn thiện các nền tảng pháp luật và tư pháp dân chủ nhân dân. Ngoài ra, còn đảm đương tốt chức năng quản lý Nhà nước đa ngành, từ cấp vĩ mô như giúp Chính phủ, Quốc hội hoạch định chiến lược pháp luật, tư pháp của Quốc gia, xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến các hoạt động chuyên môn có tính tác nghiệp, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

anh tin bai

 Kể từ ngày thành lập đến nay, trải qua chặng đường 78 năm trưởng thành và phát triển, tuy cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và tên gọi thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử nhưng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc UBND huyện luôn thấm nhuần sâu sắc và thực hiện theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp UBND huyện lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác, xây dựng cơ quan đơn vị phát triển vững mạnh toàn diện, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Tiếp tục phát huy truyền thống 78 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, thời gian tới các cơ quan hành chính trực thuộc UBND huyện tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần làm việc: “Trung thành – Tận tụy – Đoàn kết – Trí tuệ - Kỷ cương”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Huyện ủy – HĐND – UBND; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chung sức đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị xây dựng huyện Ý Yên nông thôn mới phát triển giàu mạnh bền vững ./.

(T/h: Hà Giang, Trung tâm VH-TT&TT huyện)

Chung nhan Tin Nhiem Mang