Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1554
  • Trong tuần: 26 378
  • Tất cả: 3877333
Huyện Ý Yên phấn đấu tăng thứ hạng xếp loại cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 147
      Sáng ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) huyện Ý Yên năm 2023. Cùng dự có thủ trưởng và cán bộ, công chức phụ trách chấm điểm trên phần mềm của một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan.
anh tin bai

    Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt trong năm 2023, từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác cải CCHC đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại, thường xuyên bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh, của huyện và kế hoạch CCHC của các địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Qua đánh giá, nhìn chung công tác CCHC trên địa bàn huyện đã dần đi vào nề nếp; các cơ quan chuyên môn đã chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các ngành, các lĩnh vực, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước; UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc chức năng, phân công. Nhiều nội dung, lĩnh vực, tiêu chí được các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện hoặc đôn đốc triển khai có hiệu quả như tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết toàn trình; tỷ lệ hồ sơ mức độ 3, mức độ 4; tỷ lệ số hóa hồ sơ và tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng cao hơn so với năm 2022.

        Bên cạnh việc đánh giá khách quan, toàn diện và chính xác về những mặt công tác đã đạt được, tại cuộc họp, từ những kết quả CCHC thực tế mà các cơ quan, địa phương, đơn vị đã đạt được, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, thống nhất về phương thức triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí và tiêu chí thành phần dựa trên Bộ chỉ số CCHC đã được UBND tỉnh ban hành.

anh tin bai

        Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Sinh Tiến nhấn mạnh: Kết quả thực hiện được trên các lĩnh vực, tiêu chí trong công tác CCHC là căn cứ để đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC của huyện trong năm 2023. Vì vậy với mục tiêu giữ vững thứ hạng xếp loại CCHC của huyện nằm trong top khá của tỉnh, trên cơ sở báo cáo đã phê duyệt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, nhập hệ thống tài liệu kiểm chứng và nội dung giải trình vào phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC theo hướng dẫn. Trong đó đặc biệt lưu ý về mức độ hoàn thành một số tiêu chí có yêu cầu chấm điểm cao hơn, một số tiêu chí mới được bổ sung, đưa vào trong năm 2023. Vì vậy, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan cần phải bám sát văn bản hướng dẫn đồng thời phối hợp, trao đổi, hỗ trợ để rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan đến công tác đánh giá, chấm điểm; phấn đấu đạt mức điểm tối đa nhất có thể. Việc tự đánh giá, chấm điểm phải kèm theo các tài liệu minh chứng được lãnh đạo đơn vị hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm. Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không đầy đủ thì các đơn vị giải trình rõ về cách đánh giá, tính điểm trong báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của đơn vị và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình.

        UBND huyện yêu cầu việc tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, địa phương, đơn vị bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định. Thời gian để các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo; nhập dữ liệu vào phần mềm bắt đầu từ ngày 10/11 đến hết ngày 23/11/2023. Sau thời hạn trên, phần mềm sẽ tự động khóa.

(T.h: Hà Giang, Trung tâm VH-TT&TT huyện Ý Yên )

Chung nhan Tin Nhiem Mang