Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1279
  • Trong tuần: 12 500
  • Tất cả: 2142310
Huyện Ý Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân
Lượt xem: 65
    Những năm qua, huyện Ý Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của Bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng và Bảo hiểm y tế (BHYT). Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng.
anh tin bai

BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức ra quân tuyên truyền

người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT bằng xe loa lưu động

    Xác định BHXH, BHYT là những chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Thời gian qua BHXH huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các xã, thị trấn; ký, triển khai quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYTgiữa cơ quan BHXH với các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân và 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền bằng xe loa lưu động và trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình, vận động, thuyết phục làm cho người dân thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đối thoại thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia; rà soát số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, lập danh sách những lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc để có kế hoạch phát triển đối tượng, đồng thời phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến BHXH cho người lao động. Bên cạnh đó, để nâng cao công tác khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT, Bệnh viện Đa khoa huyện và  trạm y tế các xã, thị trấn đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng điều trị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi và tạo được niềm tin cho người dân trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phối hợp giữa BHXH huyện và các Tổ chức dịch vụ thu tại các xã, thị trấn nên việc thực hiện chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

anh tin bai

Cán bộ BHXH huyện phối hợp với Bưu điện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân.

     Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022, BHXH huyện Ý Yên  tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyệnTham mưu UBND huyệngiao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các xã, thị trấn; ban hành Nghị quyết và chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết theo từng năm về thực hiện chính sách BHXH,  BHYT, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra.

    Rà soát, cập nhật, phân loại đối tượng tiềm năng chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo địa bàn cấp xã có tỷ lệngười dân tham gia BHXH, BHYT còn thấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức dịch vụ thu tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia.

    Tổ chức linh hoạt các hình thức vận động theo từng nhóm nhỏ, các hội nghị khách hàng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với từng nhóm tiềm năng.

    Tăng cường truyền  thông về ý nghĩa, tính nhân văn, mức hỗ trợ và giảm trừ khi tham gia BHXH tự nguyện,  BHYT hộ gia đình đến từng người dân; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; tiếp tục mở rộng các điểm thu BHXH, BHYT; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho từng tổ chức dịch vụ thu để có sự cạnh tranh trong hoạt động.

    Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các cuộc đối thoại với người dân để lắng nghe và giải thích các băn khoăn của họ về chính sách BHXH, BHYT, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT,không gây khó khăn phiền hà tạo dư luận không tốt trong xã hội về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực các nhân viên thu trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, là tiền đề để huyện Yên Yên phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

(Nguồn -  Bảo hiểm xã hội huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang