Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1026
  • Trong tuần: 30 428
  • Tất cả: 3603454
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU
Lượt xem: 303

Sáng 31/8/2022  UBND huyện Ý Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết  số 17- NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh  về tăng cường công tác lãnh đạo, công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Dự Hội nghị có: đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí UVBTVHU, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

anh tin bai


anh tin bai


  Xác định công tác quản lý Nhà nước về đất đai là một trong những yếu tố then chốt tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân dân. Thời gian qua,  các cấp uỷ Đảng, Chính quyền trong huyện tập trung   tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các nội dung Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 15-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy Nam Định, Chỉ thị 08-CT/HU ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy để người dân hiểu rõ, nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước  trong quản lý đất đai. Nhờ đó công tác quản lý, sử dụng đất đai  trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực, khẳng định tính đúng đắn, sát thực của Nghị quyết.

anh tin bai

    Năm 2013, UBND huyện đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015). Căn cứ các vào đó các xã, thị trấn đã lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) trình UBND huyện phê duyệt trong năm 2013 và tổ chức công bố công khai theo đúng quy định.

anh tin bai

    Đối với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất, huyện Ý Yên đã lập, trình Sở Tài nguyên & Môi trường và Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt. Hàng năm UBND huyện rà soát, tổng hợp danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. UBND huyện đã Thông báo công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, phần lớn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu về đất cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đất ở của nhân dân, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

    Trong giai đoạn 2012 – 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung cao đối với công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án. Đã thực hiện công tác thu hồi đất đối với 25 dự án, với tổng diện tích 165,11 ha, trong đó: Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng: 24 dự án, với diện tích đất thu hồi là 163,62 ha, trong đó có các dự án lớn như: Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1; Dự án xây dựng cầu Bến Mới, Dự án Cụm Công nghiệp Yên Dương, Cụm Công nghiệp Yên Bằng và khu dân cư tập trung tại các xã, thị trấn,… Số dự án phải bố trí tái định cư là 2 dự án với 43 lô đất, diện tích giao đất tái định cư là 0,74 ha.

anh tin bai

 

anh tin bai

    Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng các công trình giao thông, phúc lợi địa phương theo chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân hiến đất, tự tháo rỡ các công trình trên đất để thực hiện các dự án, tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, tiết kiệm kinh phí cho nhà nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp  đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cơ bản đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật, tuân thủ các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch.Các kiến nghị của nhân dân có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được các cấp, các ngành tập trung giải quyết.

     Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giai đoạn từ ngày 17/7/2012 đến 31/7/2022, huyện Ý Yên đã tổ chức 187 phiên đấu giá, tổng số lô trúng giá là 3.397 lô, tổng diện tích 465.940,4m2, tổng số tiền trúng giá là 1.526,53 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là 1.456,86 tỷ đồng. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đến nay đã cơ bản hoàn thành  đối với những thửa đất có thể cấp được. Công tác dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp đã được thực hiện, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp và tiền đề cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hoạt động  thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đất đai được chú trọng, chấn chỉnh, khắc phục được những tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng đất. Các đơn thư  liên quan đến lĩnh vực đất đai được tập trung giải quyết,  đơn thư tồn đọng phức tạp kéo dài dần được giải quyết…. 

     


anh tin bai


anh tin bai

    Có thể nói, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 15-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị, công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt, khắc phục được nhiều tồn tại, hạn chế trước đây.

    Hội nghị cũng chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp  để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 17/NQ-TU ngày 17/7/2012 và Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 15/NQ-HU ngày 23/01/2013 và Chỉ thị số 08-KL/HU ngày 20/9/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong thời gian tới. Trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế, xã hội.Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đôn đốc các chủ đầu tư các công trình, dự án thực hiện các thủ tục về đất đai, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đạt kết quả cao. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung cao cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các dự án quốc phòng, an ninh, dự án đầu tư phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng và phát triển kinh tế - xã hội, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay…       

anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai

    Tại Hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận ý kiến, phát biểu  bổ sung, phân tích  nêu thêm một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, đồng thời nêu đề suất, kiến nghị, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong thời gian tới. 

anh tin bai

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các tổ chức cá nhân và các tầng lớp dân cư  về các quy định về quản lý đất đai. Công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai  để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết, giám sát và nghiêm túc thực hiện. Rà soát  quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất công, xây dựng quỹ đất để bố trí tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và sử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về đất đai gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ công chức viên chức phụ trách trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm hoặc có hành vi tiêu cực trong khi thi hành công vụ. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; hoàn thành công tác đo đạc địa chính, bổ sung kịp thời, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định để phục vụ công tác quản lý. Chủ động rà soát các khu vực phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để có kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để nhân dân yên tâm sinh sống, ổn định cuộc sống. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch và quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ. 

 

anh tin bai
 

    Phát biểu ý kiến tại  Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã thị trấn cần: tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy - UBND huyện về công tác quản lý đất đai. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý đất đai tại cơ sở. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng cũng như việc xử lý vi phạm về đất đai tại địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ gia đình, cá nhân.  Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn. /.

(Tin và ảnh: Thu Nga)

Chung nhan Tin Nhiem Mang