Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 237
    Chiều ngày 10/3/2023, UBND huyện vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
anh tin bai

anh tin bai

 

anh tin bai

    Đồng chí Trần Bình Định, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và Bí thư, Chủ tịch, công chức địa chính – môi trường các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

        Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, phạm vi sửa đổi toàn diện các lĩnh vực, các nội dung, chính sách. Mục tiêu của việc sửa đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để phù hợp với quy định quản lý và sử dụng đất đai. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

anh tin bai

        Thực hiện kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 08/2/2023 về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), UBND huyện đã triển khai tới tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tổ chức đăng công khai trên trang thông tin điện tử của huyện để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến. Hầu hết, nhân dân và các tổ chức cá nhân đều quan tâm đến Luật đất đai (sửa đổi) và tham gia ý kiến trên mọi lĩnh vực qua nhiều kênh khác nhau.

anh tin bai

        Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Vui, HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, xem xét và đóng góp những ý kiến xác đáng vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến 9 nội dung trọng tâm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thông tin thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Ngoài các ý kiến tham gia trực tiếp tại hội nghị, đến nay, qua kênh của UBMTTQ VN huyện đã có 11 xã tham gia đóng góp bằng văn bản vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và đã được tổng hợp gửi về UBND huyện.

anh tin bai

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Bình Định, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013, một số nội dung điều khoản, quy định và chính sách đã bộc lộ hạn chế, bất cập. Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai, đồng thời bổ sung các chính sách mới để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Qua đó tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao đối với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, trách nhiệm của HĐND, UBMTTQ VN huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu sau hội nghị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên để mọi người dân được biết và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để khi được triển khai, thực hiện, Luật sẽ đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng và vì lợi ích Nhân dân. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp các ý kiến đóng góp để chuyển lên cấp trên. Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi) và báo cáo về Văn phòng HĐND, UBND hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định.     

(T/h: Hà Giang)

Chung nhan Tin Nhiem Mang