Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 343
  • Trong tuần: 4,727
  • Tất cả: 13,421,071
Lượt xem: 1036

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực Tư pháp 

1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

x

x

 

2

Thủ tục đăng ký khai tử

x

x

 

3

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

x

 

4

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

x

x

 

II

Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường (đối với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai)

5

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.

x

x

 

6

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

x

x

 

7

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận.

x

x

 

8

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở.

x

x

 

9

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

x

x

 

10

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.

x

x

 

11

Xóa đăng ký thế chấp.

x

x

 

12

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.

x

x

 

13

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.   

x

x

 

III

Lĩnh vực Lao động, TB&XH

14

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

x

 

15

Gửi định mức lao động của doanh nghiệp

 

x

 

IV

Lĩnh vực Văn hóa

16

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

x

 

 

17

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

x

 

 

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

x

 

 

19

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

(thẩm quyền của UBND cấp huyện)

x

 

 

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

x

 

 

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

x

 

 

22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

x