Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 336
  • Trong tuần: 4,720
  • Tất cả: 13,421,064
Lượt xem: 953

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của sở Giao thông vận tải

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực Giao thông Đường bộ

1

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại

 

x

 

2

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại

 

x

 

3

Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

 

x

 

4

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

x

x

 

5

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe do mất.

 

x

 

6

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995

x

x

 

7

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

 

x

 

8

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

 

x

 

9

Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

 

x

 

10

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe do quá hạn sử dụng.

 

x

 

11

Thủ tục cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch

 

x

(sát hạch lái xe hạng A1)

12

Thủ tục cấp mới đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu.

 

x

 

13

Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

 

x

 

14

Thủ tục cấp đăng ký tạm thời cho xe máy chuyên dùng

 

x

 

15

Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

 

x

 

16

Thủ tục đăng ký sang tên chủ sở hữu tại Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng chuyển đến

 

x

 

17

Thủ tục đăng ký lại phương tiện (trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa)

 

x

 

18

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

x

 

19

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

 

x

 

20

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông

 

x

 

21

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

 

x

 

22

Thủ tục cấp đổi, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

 

x

 

23

Thủ tục đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu chưa khai thác

 

x

 

24

Thủ tục đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đang khai thác

 

x

 

25

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

x

 

26

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa do chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

x

 

27

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa do chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

x

 

28

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa do chủ phương tiện thay đổi trụ sở, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

 

x

 

29

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

 

x

 

30

Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

 

x