Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 4,783
  • Tất cả: 13,421,127
Lượt xem: 982

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của sở Khoa học và Công nghệ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực Khoa học và công nghệ

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

x

x

 

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

x

x

 

3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

x

x

 

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

x

x

 

5

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

x

x

 

6

Thủ tục thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ  

x

x

 

7

Thủ tục tuyển chọn, xét chọn đề tài thuộc lĩnh vực KHCN

x

x

 

8

Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án KHCN

x

x

 

9

Thu tục tuyển chọn, xét chọn dự án sản xuất thử nghiệm

x

x

 

10

Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh

x

x

 

11

Thu tục xét chọn, tuyển chọn đề tài thuộc lĩnh vực KHXH&NV

x

x

 

12

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu dự án không nghiệm thu cơ sở.

x

x

 

13

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu dự án có nghiệm thu cấp cơ sở

x

x

 

14

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

x

x

 

15

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội nhân văn

x

x

 

16

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thành phố

x

x

 

17

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

x

x

 

II

Lĩnh vực An toàn bức xạ

18

Thủ tục Khai báo thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế

x

x

 

19

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

x

x

 

20

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

x

x

 

21

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

x

x

 

22

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

x

x

 

23

Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

x

x

 

III

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

24

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

x

x

 

25

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

x

x

 

26

Thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp tỉnh

x

x

 

IV

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

27

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

x

x

 

28

Thủ tục xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia (vòng sơ tuyển)

x

x

 

29

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân SXKD

x

x

 

30

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn

x

x

 

31

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

x

x

 

32

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

x

x