Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 281
  • Trong tuần: 4,665
  • Tất cả: 13,421,009
Lượt xem: 881

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của sở Lao động - Thương binh - Xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực Lao động nước ngoài 

      1    

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

 

      2    

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

 

      3    

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

x

 

      4    

Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động

 

x

 

      5    

Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

 

x

 

      6    

Đăng ký hợp đồng cá nhân

 

x

 

II

Lĩnh vực Việc làm

      7    

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

x

 

      8    

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

x

 

      9    

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

x

 

III

Lĩnh vực An toàn lao động

    10  

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

 

x

 

    11  

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

 

x

 

    12  

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

 

x

 

    13  

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

 

x

 

    14  

Thủ tục Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

 

x

 

IV

Lĩnh vực Lao động, tiền lương – Bảo hiểm xã hội

    15  

Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

 

x

 

    16  

Thủ tục Tiếp nhận, rà soát và cho ý kiến về quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

x

 

    17  

Thủ tục Đăng ký nội quy lao động

 

x