Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 4,588
  • Tất cả: 13,420,932
Lượt xem: 832

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

x

x

 

2

Thủ tục cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

x

x

 

3

Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

x

x

 

4

Thủ tục xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

x

x

 

5

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng quản lý.

x

x

 

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc đối tượng quản lý

x

x

 

7

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

x

x

 

8

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

x

x

 

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc thủy sản nuôi

x

x

 

10

Thủ tục kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

x

x

 

11

Thủ tục cấp Giấy vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

x

x

 

12

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

x

x

 

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

x

 

14

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

x

 

15

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

x

x