Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,916
  • Trong tuần: 13,684
  • Tất cả: 13,670,059
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Văn kiện 13
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:270
2Văn kiện 13
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:280
3Văn kiện 13
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:269
4Văn kiện 13
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:248
500/SVHTTT
Ngày bắt đầu: 20/08/2020
Ngày kết thúc: 02/09/2020
Lượt xem:257
6717/SVHTTDL-PQLDSVH
Ngày bắt đầu: 20/08/2020
Ngày kết thúc: 02/09/2020
Lượt xem:262
700
Ngày bắt đầu: 15/05/2020
Ngày kết thúc: 15/06/2020
Lượt xem:264
8 652/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 27/03/2020
Ngày kết thúc: 27/04/2020
Lượt xem:246
9652/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 27/03/2020
Ngày kết thúc: 27/04/2020
Lượt xem:275
1000/NQ
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Ngày kết thúc: 31/01/2020
Lượt xem:265
11727/UBND-VB8
Ngày bắt đầu: 09/10/2019
Ngày kết thúc: 15/10/2019
Lượt xem:236
120
Ngày bắt đầu: 18/03/2019
Ngày kết thúc: 18/04/2019
Lượt xem:244
1300
Ngày bắt đầu: 07/09/2018
Ngày kết thúc: 12/10/2018
Lượt xem:231
1400
Ngày bắt đầu: 07/09/2018
Ngày kết thúc: 12/10/2018
Lượt xem:229
1500
Ngày bắt đầu: 11/09/2018
Ngày kết thúc: 30/09/2018
Lượt xem:231
16388/SNV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 13/04/2018
Ngày kết thúc: 12/05/2018
Lượt xem:223