Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 2955
  • Trong tuần: 30 810
  • Tất cả: 2889787
Yên Phong xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng
Lượt xem: 98

Xác định xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng là yếu tố quan trọng then chốt xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, vì vậy trongthời gian qua Đảng bộ xã Yên Phong đã tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, tạo nền tảng thực hiện thành công các mặt công tác ở địa phương.

anh tin bai

 

    Đảng bộ xã Yên Phong có trên 400 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ. Để tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ đã chú trọng, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú, như: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt địa phương và cơ sở; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đồng thời lồng ghép trong các cuộc họp ở xã và khu dân cư; giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

    Song song với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch đồng thời tích cực quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

    Về nội dung này, Chi bộ Bồng Quỹ là một ví dụ. Những năm qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được chi bộ đặt lên hàng đầu và thực hiện thường xuyên. Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, công tác tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Đặc biệt, từ khi thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các phong trào thi đua của thôn ngày càng sôi nổi. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhận thức của người dân cũng được nâng cao. Năm 2022, Bồng Qũy là một trong những chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng bộ xã Yên Phong.

anh tin bai

    Chia sẻ về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, đồng chí Đào Văn Thắng– Chủ tịch UBND xã Yên Phong cho biết: Xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ... nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Hiện toàn xã có khoảng 3200 lao động địa phương có việc làm thường xuyên, chiếm 80%, trong đó 68% lao động qua đào tạo. Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng đã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Với những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân địa phương, năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Yên Phong ước đạt 10%; thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 51,3 triệu đồng.

anh tin bai

 

anh tin bai

     Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, kêu gọi đầu tư, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp các ngành, nghiêm túc khắc phục những tồn tại khuyết điểm, lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội với các mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục duy trì phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thật sự tâm huyết, gương mẫu.Qua đóngày càng vận động nhiều cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân tự giác thực hiện và tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và toàn dân.

anh tin bai

(Thực hiện: Thu Nga)

Chung nhan Tin Nhiem Mang