Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Tổng số: 2053
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
236/CV- BTG 23/02/2024 v/v Công văn hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 3/2024
Lượt xem: 20
Tải về
37/KH-UBND 26/02/2024 Kế hoạch V/v thực hiện công tác thông tin truyền thông về chính sách BHXH, BHYT năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về
102/Kh-HU 23/02/2024 v/v Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01- KL /TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/ TW về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HỒ Chí Minh" năm 2024.
Lượt xem: 14
Tải về
113/ HD/BTG HU 20/02/2024 v/v Hướng dẫn tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về
35/KH-UBND 20/02/2024 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về
160/UBND-VHTT 23/02/2024 tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về
10/Kh- BTG- HU 21/02/2024 v/v Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng, khóa XIII.
Lượt xem: 12
Tải về
04/HĐND 21/02/2024 Nghị quyết thông qua chủ trương SX ĐVHC giai đoạn 2023-2025 Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM( xã Yên Bằng
Lượt xem: 30
Tải về
36/KH-UBND 21/02/2024 KH Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
Lượt xem: 18
Tải về
938/QĐ-UBND 21/02/2024 Về việc phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về
12345678910...
Chung nhan Tin Nhiem Mang