Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 525
  • Trong tuần: 31 854
  • Tất cả: 2412228
Đại hội Chi hội Nông dân thôn Tân Thịnh xã Yên Thắng nhiệm kỳ 2022-2027.
Lượt xem: 87

Chiều ngày 19/11/2022, Chi hội Nông dân thôn Tân Thịnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là chi hội được Hội Nông dân xã Yên Thắng chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội ở các Chi hội khác trong toàn xã.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

    Chi hội Nông dân thôn Tân Thịnh hiện có 180 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Nông dân thôn Tân Thịnh không ngừng củng cố và phát triển; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương. Chi hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong thôn tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, Điều lệ Hội nông dân các cấp, phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và làm giàu, phong trào nông dân chung sức xây dựng NTM và thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tới 100% hội viên trong chi hội. Các phong trào của chi hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã.

    Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Chi hội Nông dân thôn Tân Thịnh đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn và dạy nghề cho nông dân trong thôn và vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Với các chỉ tiêu chủ yếu đó là: Phấn đấu 85% hội viên tham gia sinh hoạt; 40% số hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi (trong đó có 25% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp); tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; có 90% số hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; chi hội có một việc làm cụ thể xây dựng NTM; 100% hội viên phân loại rác thải tại nhà, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị kinh tế cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, xây dựng thôn Tân Thịnh ngày càng giàu đẹp, tổ chức Chi hội Nông dân ngày càng vững mạnh toàn diện.

anh tin bai

 

anh tin bai

     

                                                                                 (T/h: Đinh Liên).

Chung nhan Tin Nhiem Mang