Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 2968
  • Trong tuần: 28 455
  • Tất cả: 3896292
Xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Ý Yên
Lượt xem: 291

Thực hiện việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thời gian qua các cấp chính quyền huyện Ý Yên đã triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và bền vững.

anh tin bai

Cán bộ xã Yên Dương phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Du, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Ý Yên cho biết: Xác định công tác xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, có tác động trực tiếp đến việc nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở và hiểu biết pháp luật của người dân, hàng năm UBND huyện Ý Yên đều ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phòng Tư pháp huyện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cơ sở, với các nội dung, hình thức đa dạng. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện tổ chức được trên 30 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 5.000 lượt người, trong đó có nội dung về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng NTM nâng cao, bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và người dân trong việc phối hợp thực hiện đảm bảo quyền được tiếp cận pháp luật của công dân. 

Tại các xã, thị trấn trong huyện, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm thực hiện. Hàng năm, các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, hòa giải cơ sở gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, UBND các xã, thị trấn đã quan tâm đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa để tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận pháp luật trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tại xã Yên Dương, sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã đầu năm 2022, xã đã bố trí nơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã ở vị trí thuận tiện, khang trang, rộng rãi với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhân dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng chí Trịnh Văn Tuân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện các tiêu chí trong chuẩn tiếp cận pháp luật, xã niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để người dân theo dõi, nắm bắt, giám sát việc thực hiện. Cùng với đó, xã thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc luôn đúng mực, tận tình phục vụ người dân của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hiện nay, hầu hết thủ tục, hồ sơ của dân được giải quyết đúng trình tự và đảm bảo thời gian quy định, không để tồn đọng. 

Cùng với tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật, UBND huyện Ý Yên giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị. Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện thường xuyên phối hợp, tiến hành thẩm định, đánh giá công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định. Phòng Tư pháp huyện thường xuyên phối hợp với Văn phòng điều phối NTM huyện thẩm định, tham gia ý kiến vào hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng còn chú trọng kiểm tra việc thực hiện xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là tại các xã đăng ký về đích NTM nâng cao, do trong các tiêu chí xây dựng NTM có tiêu chí 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua kiểm tra đã kịp thời đề nghị  UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, tổ chức chấm điểm, đảm bảo thủ tục hồ sơ, thời gian đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận theo quy định.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Ý Yên được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đến nay, ở tất cả 31 xã, thị trấn trong huyện đều được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Trong thời gian tới, huyện Ý Yên tiếp tục nêu cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa cơ quan, đơn vị và phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức trong thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng và cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, hướng dẫn việc xây dựng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn Trọng – Báo Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang