Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 821
  • Trong tuần: 6,387
  • Tất cả: 844,149
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ngày 11-10-2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tới dự.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho UBKT Tỉnh ủy.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Phan Văn Tình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày nhấn mạnh: Từ ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ mục đích và tầm quan trọng của công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng là nhằm tăng cường, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm cho cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước được thực hiện nghiêm minh. Vì vậy, công tác kiểm tra đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng. Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng được chính thức thành lập theo Quyết nghị số 29/QN/TW ngày 16-10-1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I). Ngày 16-10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng. Đối với tỉnh ta, năm 1960 Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định được thành lập. Từ đó đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã trải qua 18 nhiệm kỳ; trong đó có 8 nhiệm kỳ Tỉnh ủy Nam Định, 5 nhiệm kỳ Tỉnh ủy Nam Hà, 5 nhiệm kỳ Tỉnh ủy Hà Nam Ninh. Đảng bộ tỉnh hiện có 16 UBKT các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh với 418 UBKT, trong đó có 229 UBKT Đảng ủy xã, phường, thị trấn và 189 UBKT Đảng ủy các cơ quan. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra hiện có 110 đồng chí chuyên trách, 45 kiêm chức và trên 1.800 đồng chí làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Cùng với sự trưởng thành, phát triển của ngành Kiểm tra Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, của UBKT Trung ương, của cấp ủy các cấp; sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. UBKT các cấp ngày càng được củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng đối với công tác xây dựng Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong mỗi giai đoạn cách mạng. Với bề dày thành tích đạt được, UBKT Tỉnh ủy liên tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó năm 2017 được Chính phủ tặng Cờ đơn thi đua xuất sắc; năm 2018 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; 54 đồng chí được UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang đã đạt được không chỉ là niềm tự hào của ngành Kiểm tra Đảng mà còn là tài sản quý báu của toàn Đảng, mang ý nghĩa thực tiễn và lý luận sâu sắc đối với lịch sử và sự nghiệp công tác xây dựng Đảng. Cùng với ngành Kiểm tra của toàn Đảng, UBKT các cấp của Đảng bộ tỉnh những năm qua đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; đồng thời chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Thời gian tới, UBKT các cấp bên cạnh việc tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải chủ động, tích cực hơn nữa trong triển khai thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải đề cao trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện, tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức cách mạng, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, đi đầu trong việc chấp hành kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cấp uỷ và UBKT các cấp cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho UBKT Tỉnh ủy và tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng ngành Kiểm tra Đảng nhân Ngày truyền thống./.
(Nguồn: baonamdinh.vn)