Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 757
  • Trong tuần: 6,323
  • Tất cả: 844,085
Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Chiều 9-7-2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận nhằm đánh giá các chương trình phối hợp, hoạt động của các Ban chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy.
Sáu tháng đầu năm, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu với cấp ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề từ cơ sở, tạo không khí dân chủ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ban Dân vận các cấp đã triển khai thực hiện chủ đề công tác “Năm Dân vận chính quyền” 2018 với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở; phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai chặt chẽ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Dân vận các huyện ủy, Thành ủy tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, đôn đốc việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tích cực tham mưu, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận trong tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của tỉnh về công tác dân vận. Tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo định kỳ. Tham mưu cho Ban TVTU, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh, phức tạp liên quan đến tôn giáo tại địa phương, cơ sở. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang đã được ký kết. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị, các hội quần chúng củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phối hợp, theo dõi, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình hoạt động của các tôn giáo; phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến cơ quan chức năng. Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận đối với các Huyện uỷ, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 đảm bảo theo kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống dân vận của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền thực hiện tốt công tác dân vận; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tạo vị thế công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới cách thức nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả hơn dân vận trong công tác tôn giáo; tăng cường tiếp công dân, đối thoại với dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện có kết quả Nghị quyết số 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về chiến lược công tác cán bộ trong tình hình mới. Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị làm công tác dân vận; tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng trong công tác dân vận; thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”; tăng cường giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
(Nguồn: baonamdinh.vn)