Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 796
  • Trong tuần: 6,362
  • Tất cả: 844,124
Tổ chức kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII
Ngày 4-7-2018, tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII có nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; thông qua các nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách, xây dựng, nội vụ, tài nguyên - môi trường… nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua. Để kỳ họp diễn ra thành công, các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. (Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo hôm nay).

Sau diễn văn khai mạc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. (Báo cáo tóm tắt do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày đăng trong số báo hôm nay).

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; nêu rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực cần sớm được khắc phục; đồng thời đề nghị HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo hôm nay).

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết gồm: Kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, năm 2018; Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025; Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông tỉnh Nam Định đến năm 2040; Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước; Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định; Đề án phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tờ trình về việc chấp thuận thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung Danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo: Công tác HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND tỉnh; trình các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV và kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Các ngành: Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành chia tổ thảo luận.

Ngày làm việc thứ hai, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận theo tổ và thảo luận tại hội trường. Tại các buổi thảo luận, các đại biểu khẳng định: Thời gian qua, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp tài liệu phục vụ kỳ họp thứ sáu, đã giúp các đại biểu tiết kiệm thời gian lấy tài liệu, tiếp cận tài liệu sớm và lưu trữ tài liệu đầy đủ thuận tiện cho việc nghiên cứu, thẩm tra, thảo luận các báo cáo, đề án, tờ trình, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ và thẳng thắn, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung làm rõ nguyên nhân, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018; phân tích sâu nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu lên những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Các ý kiến đồng tình với các báo cáo, tờ trình đã trình tại kỳ họp, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự giám sát của HĐND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển; các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt cao hơn so cùng kỳ. Thu hút đầu tư tăng cả về số lượng dự án và số vốn đầu tư trong nước, nước ngoài. Công tác xây dựng NTM tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, có tác động lớn đến diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân; đến nay toàn tỉnh có 5 huyện đạt chuẩn huyện NTM và 200/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Các dự án, công trình trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu những đề xuất, kiến nghị với tỉnh những vấn đề thuộc các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội. Buổi chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh. Cử tri đã kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền 66 vấn đề cụ thể thuộc 8 lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn; tài nguyên, môi trường; công nghiệp, giao thông, xây dựng; đầu tư, tài chính; y tế, văn hóa, giáo dục; lao động, thương binh và xã hội; nội vụ và an ninh - quốc phòng. Tiếp đó, HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung 2 chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hôm nay 6-7, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII họp phiên bế mạc, các đại biểu nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến và thông qua các nghị quyết của kỳ họp./
(Nguồn: baonamdinh.vn)