Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 75
  • Tất cả: 806,100
Lượt xem: 1772

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020; Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 và chương trình phối hợp năm học 2020 - 2021

Thực hiện chương trình phối hợp số 11-Ctr/SGD&ĐT-TĐTN ngày 24/10/2019 giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh trong năm học 2019 - 2020; nhằm tổng kết, đánh giá các nội dung triển khai trong năm học 2019 - 2020, Ngày 08/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh năm học 2019 - 2020; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 và chương trình phối hợp năm học 2020 - 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thuận- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, phó các Ban của Tỉnh đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư: các huyện, thành đoàn; Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Tại hội nghị, Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã tổng kết chương trình phối hợp năm học 2019 - 2020 và thống nhất các nội dung ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025, chương trình phối hợp năm học 2020 - 2021. Năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục & Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định đã xây dựng chương trình phối hợp với nhiều nội dung hoạt động; các chương trình, nội dung phối hợp bám sát tình hình thực tế, trong đó hướng trọng tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên học tập, phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong công tác phối hợp luôn có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, phát huy thế mạnh của cả 2 ngành trong thực hiện nhiệm vụ; các nội dung phối hợp được triển khai cụ thể bằng việc lồng ghép vào các chương trình, hoạt động được triển khai trong năm học theo lĩnh vực đặc thù của từng ngành, tổ chức có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động phối hợp ở cấp cơ sở được chú trọng triển khai, công tác kiểm tra định kỳ, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động ở từng nội dung được thực hiện thường xuyên, công tác thi đua khen thưởng, xét cấp học bổng, giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội được thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tiêu chí của hai ngành

Trong chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 và chương trình phối hợp năm học 2020 - 2021, Đoàn Thanh niên và Ngành Giáo dục chú trọng vào 4 nội dung chính:

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên;

- Các hoạt động đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức hoạt động tình nguyện, tư vấn hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm

- Các hoạt động đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Đội.

          Trên cơ sở chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 và chương trình phối hợp năm học 2020 - 2021 đã được ký kết, Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thống nhất trong thời gian tới, tập trung đẩy mạnh hơn nữa, chú trọng đến các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, phong trào sáng tạo trẻ… cho các em học sinh, sinh viên. Đảm bảo phát triển hài hòa, đồng bộ giữa việc học tập và tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Đội với phương châm: Học tập tốt, rèn luyện tốt, tích cực tham gia hiệu quả các phong trào Đoàn, Đội trong trường học, tại địa phương, đơn vị.

-----------