Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 698
  • Trong tuần: 10,310
  • Tất cả: 1,845,167

Thông tin báo chí viết về Nam Định ngày 02/8/2021

I. Thời sự - Chính trị

1. Nam Định quán triệt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong 5 năm tới

(Baochinhphu.vn 31/7; Thuonghieucongluan.com.vn 31/7)

 

Ngày 30/7, tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, Tỉnh ủy đã ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 theo chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh.

 

Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh, đề cập đến những vấn đề lớn và mới, vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài và tác động trực tiếp đến các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thực sự thiết thực, hiệu quả, nghiêm túc, gần với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Tập trung làm rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong từng Nghị quyết để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển trong giai đoạn mới, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là các đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực góp phần cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh tổ chức thực hiện; đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân đồng thuận ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

 

Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận.

 

Chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế với các giải pháp cụ thể, huy động nguồn lực, có kế hoạch từng năm và chỉ tiêu cụ thể trong cả nhiệm kỳ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và sự phát triển nhanh, bền vững của mỗi địa phương, đơn vị. 

http://baochinhphu.vn/thoi-su/nam-dinh-quan-triet-nhiem-vu-trong-tam-dot-pha-trong-5-nam-toi/440729.vgp

Nam Định quán triệt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong 5 năm tới

https://thuonghieucongluan.com.vn/nam-dinh-quan-triet-nhiem-vu-trong-tam-dot-pha-trong-5-nam-toi-a141918.html

2. Tuyên giáo tỉnh Nam Định: Đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

(Daibieunhandan.vn 01/8, Tuấn Đỗ)

 

Thời gian qua, Tuyên giáo tỉnh Nam Định đã chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phòng, chống dịch Covid-19... Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, công tác tuyên giáo có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, chính trị, đạo đức của Đảng; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố niềm tin, định hướng tư tưởng đúng đắn cho toàn xã hội. Những năm qua, hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

 

Hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu giúp cấp uỷ các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, bộ phận tuyên truyền xây dựng ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng dự thảo và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội, nắm bắt dư luận xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội. Trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức các hội nghị tập huấn; phối hợp với các ngành liên quan xây dựng tài liệu, đề cương tuyên truyền; tích cực kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền bầu cử tại các địa phương, đơn vị…

 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Qua đó, giúp người dân nắm rõ tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt thực hiện yêu cầu “5K” rồi “5K + vaccine” của Bộ Y tế, từ đó, có niềm tin tưởng vào sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng được hệ thống Tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, tham mưu với các cấp ủy Đảng tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh có 611 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp khen thưởng.

 

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng cũng được hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt chú trọng. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh ban hành thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch. Hàng ngày, trên các trang, nhóm facebook của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và của các địa phương, đơn vị đều tập trung thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; chỉ đạo chia sẻ, đăng tin, bài đấu tranh phản bác âm mưu xấu độc của các thế lực thù địch nhằm định hướng dư luận trước những vấn đề nổi cộm được đông đảo người dân quan tâm. Đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, gỡ bỏ các tài khoản trên mạng xã hội xuyên tạc về dịch Covid-19…

 

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng cũng được tăng cường. Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 500 báo cáo viên và trên 500 tuyên truyền viên các cấp. Công tác giáo dục lý luận chính trị; lịch sử Đảng, khoa giáo tiếp tục có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng, hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng cho biết, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo của tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của các cấp ủy Đảng trong tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động triển khai tích cực, toàn diện các nhiệm vụ; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp phù hợp để tham mưu, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy sức mạnh của toàn ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ sát thực tiễn, phù hợp, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở.

https://daibieunhandan.vn/doi-moi-sang-tao-dap-ung-yeu-cau-thuc-tien-ws76ogfwn9-61136

3. Bài toán quản lý đảng viên đi làm ăn xa

(Qdnd.vn 01/8, Nguyễn Hồng Sáng)

 

Trong những năm qua, ở nhiều đảng bộ địa phương, số đảng viên đi làm ăn xa, nhất là địa bàn nông thôn có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ cũng như đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên. Để giải quyết bài toán nan giải này, cần có những giải pháp căn cơ, bài bản.

 

Có dịp tiếp xúc với anh Trần Quốc Quang, đảng viên Chi bộ 8 (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), chúng tôi được biết, anh được kết nạp Đảng trong thời gian đi bộ đội. Sau khi rời quân ngũ, do tích cực tham gia hoạt động ở địa phương, anh Quang được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời thuộc diện quy hoạch, dự nguồn cán bộ của phường Lộc Vượng. Nhưng do vợ chồng đều là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, các con còn nhỏ, thường xuyên đau ốm, đầu năm 2018, anh quyết định làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng, lên đường đi làm ăn xa.

 

Thực tế cho thấy ở đảng bộ các địa phương, đảng viên đi làm ăn xa chủ yếu là lao động tự do, việc làm không ổn định, không có địa chỉ về nơi ở cụ thể, nên khó có xác nhận của chính quyền địa phương, tổ chức đảng nơi họ làm việc. Nếu đảng viên đi làm ăn xa theo thời vụ, đến kỳ sinh hoạt họ vẫn về tham gia đầy đủ thì không phải làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng, nhưng như vậy việc theo dõi, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ, cũng như xem xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên sẽ thiếu khách quan và chính xác. Bên cạnh đó, đa số đảng viên đi làm ăn xa đang trong độ tuổi thanh niên, nên chi bộ thiếu đi cánh tay đắc lực đảm nhiệm công việc đòi hỏi sức trẻ.

 

Một trong những giải pháp căn cơ để vừa quản lý hiệu quả đội ngũ đảng viên đi làm ăn xa, vừa “giữ chân” đảng viên gắn bó với địa bàn, tham gia sinh hoạt Đảng thường xuyên, theo nhiều lãnh đạo địa phương, bên cạnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ mối liên hệ thường xuyên với đảng viên đi làm ăn xa, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quan tâm, chăm lo, định hướng nghề nghiệp, mở rộng các lớp tập huấn, đào tạo nghề, bố trí công việc phù hợp cho đảng viên tại địa phương.

 

Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cần chủ động liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tạo việc làm tại chỗ cho nhân dân, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên là bộ đội xuất ngũ; không ngừng nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế để đảng viên học tập, làm theo, đồng thời ưu tiên hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ sản xuất. Song song với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các kế hoạch, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo nhiều việc làm và thu nhập ổn định ngay tại địa phương, giúp người dân và các đảng viên có cuộc sống ổn định.

 

Bên cạnh việc đổi mới quy định nhằm bảo đảm quyền lợi chính trị của đảng viên đi làm xa, thiết nghĩ các cấp ủy đảng cũng cần có biện pháp kiên quyết nhằm loại bỏ những đảng viên không đủ tư cách theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Ðảng. Muốn vậy, ngay từ khâu đầu tiên trong phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú, các chi bộ nông thôn phải thực hiện nghiêm túc, tránh chạy theo thành tích, tránh kết nạp vào Đảng những quần chúng chưa thật sự ưu tú, thiếu bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức.

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bai-toan-quan-ly-dang-vien-di-lam-an-xa-667167

II. Kinh tế

1. Nam Định: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

(Thitruongvietnam.vn 02/8, Thanh Thúy; Baonamdinh.com.vn 01/8)

 

Trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế - xã hội Nam Định có bước phát triển tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó kinh tế được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các ngành, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, thu ngân sách, thu hút đầu tư... đạt được kết quả khá.

 

Nguồn vốn đầu tư phát triển tăng cao, đã cải tạo, nâng cấp một số công trình kết cấu hạ tầng quan trọng có tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần cải thiện đáng kể bộ mặt đô thị và nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi. Tuy nhiên kinh tế của tỉnh còn có những hạn chế so với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng là một vùng kinh tế sôi động, tốc độ tăng trưởng cao, vị thế của tỉnh vẫn còn khá khiêm tốn.

 

Kinh tế tỉnh đã luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong suốt giai đoạn 2016-2020, bình quân đạt 7,11%/năm, cao gấp 1,19 lần cả nước (cả nước tăng 5,99%/năm). Tuy vậy, vẫn thấp so với mức bình quân chung của khu vực 8,23%/năm, xếp thứ 9/11 trong vùng, trên thành phố Hà Nội (6,68%), Vĩnh Phúc (6,86%). Chất lượng tăng trưởng còn hạn chế do xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế của tỉnh vẫn thuộc loại nhỏ, chủ yếu dựa vào yếu tố vốn và hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

 

Nông nghiệp và nông thôn có nhiều khởi sắc nhưng quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ, lẻ, là rào cản cho sự phát triển các phương thức hiện đại vào sản xuất; tâm lý người sản xuất không ổn định, phát triển tự phát, dễ nảy sinh vấn để dư thừa hoặc cạnh tranh giá bán tại chỗ giữa những người sản xuất. Khu vực công nghiệp, động lực phát triển của nền kinh tế, chủ yếu là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tham gia ở các khâu, các công đoạn có giá trị gia tăng thấp, sử dụng nhiều lao động. Các ngành dịch vụ chất lượng cao quy mô còn nhỏ; phát triển du lịch, kinh tế biển chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chưa tạo ra được sự đột phá.

 

Cơ cấu kinh tế tuy có thay đổi theo hướng tích cực nhưng còn chậm. Tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn còn cao, năm 2020 vẫn chiếm 22,5% GRDP, cao hơn mức bình quân chung của toàn vùng (5,8%), xếp thứ 2/11 trong vùng. Các ngành công nghiệp mang hàm lượng giá trị công nghệ cao, giá trị tăng thêm lớn chưa có nhiều; ngành công nghiệp và xây dựng chỉ chiếm 39,5%, thấp hơn bình quân chung của vùng (40,7%), xếp thứ 8/11 trong vùng.

 

Ngành dịch vụ chiếm 34,9%, thấp hơn bình quân chung của vùng (43,4%), xếp thứ 4/11 trong vùng; một số ngành dịch vụ mang tính chất động lực của nền kinh tế như tài chính - tín dụng, viễn thông, công nghệ thông tin còn chiếm tỷ trọng thấp. Thu, chi ngân sách Nhà nước tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa tự cân đối được ngân sách. Thu ngân sách từ kinh tế địa phương chưa có nguồn thu chủ lực, ổn định; mức huy động vào ngân sách của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa cao; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,1%, thấp hơn bình quân chung của vùng (10,1%), đứng cuối bảng.

 

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 39.279 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2016; tuy nhiên so với 11 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm 3,9% tổng vốn đầu tư thực hiện trong khu vực, xếp thứ 8/11 trong vùng, đứng trên các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình. Năm 2020, tỉnh thu hút được 16 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt 41 triệu USD. Trong 11 tỉnh, thành phố của khu vực, Nam Định xếp thứ 9 về số dự án và thứ 10 về tổng số vốn đăng ký; điều này cho thấy khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh còn hạn chế.

 

Để nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng, tỉnh xác định cần tiếp tục duy trì, phát huy những lợi thế của địa phương, đồng thời có những giải pháp đột phá hơn trong phát triển kinh tế. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chú trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

 

Đảm bảo việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế tạo đột phá trong phát triển các vùng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

 

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, tri thức và sáng tạo; thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao.

 

Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp thực tế, gắn với thị trường và thích nghi với biến đổi khí hậu. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học trong việc phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, tự động hóa để chuyển nhanh lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ có năng suất, thu nhập cao hơn.

 

Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm chuyển dịch nhanh lao động khu vực nông nghiệp; đồng thời chuyển dịch trong nội bộ ngành từ sản xuất dựa vào lao động sang sử dụng dây chuyền công nghệ cao; sản xuất hàng hóa, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn. Phát triển các ngành thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại.

 

Cùng với đó, tăng cường mở rộng kinh doanh du lịch với các đối tác bên ngoài. Phát triển mạnh dịch vụ ở nông thôn, chú trọng đầu tư phát triển dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ, nghiên cứu kinh tế - xã hội và thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ y tế, dịch vụ thương mại cung cấp vật tư cho sản xuất và hàng tiêu dùng cho nhân dân.

https://thitruongvietnam.vn/van-hoa--xa-hoi/nam-dinh-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-nang-cao-suc-canh-tranh-cua-nen-kinh-te-139552.html

2. Ban Quản lý Khu công nghiệp Nam Định: Đồng hành vượt khó

(Đại biểu nhân dân 01/8, tr7, Phương Thanh; Daibieunhandan.vn 01/8)

 

Thực hiện Kế hoạch số 54 của UBND tỉnh Nam Định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung triển khai kế hoạch phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh và khu, cụm công nghiệp theo các nguyên tắc bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư đã đề ra mục tiêu: Giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt trên 80 nghìn tỷ đồng, trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 2 tỷ USD, đầu tư trong nước đạt trên 30 nghìn tỷ đồng.

 

Theo Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Nam Định, trong 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tập trung cao độ triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội vừa triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Quản lý đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covi-19, đồng thời, triển khai, thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Hòa Xá.

 

Hàng tháng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh ban hành các văn bản gửi các doanh nghiệp đôn đốc hướng dẫn về tăng cường bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Trong đó, yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp tiến hành tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch, phương án phòng chống dịch, chủ động sẵn sàng khi có dịch. Thường xuyên cập nhật, lập danh sách các trường hợp người lao động có liên quan đến các địa điểm, trên các phương tiện vận tải công cộng, đến từ các địa phương có dịch, yêu cầu người lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai phạm.

 

Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định Trần Minh Hoan cho biết, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù các doanh nghiệp khu công nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành chức năng trong tỉnh đã tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của 150 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cơ bản ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

 

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho thấy, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 46,26% kế hoạch năm (25.940 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu đạt 450 triệu USD, bằng 45% kế hoạch năm (1 tỷ USD); nộp ngân sách Nhà nước đạt 200 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 4,5 vạn người lao động với thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Ban đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ hơn 10 tỷ đồng cho quỹ phòng, chống Covid-19. Đồng thời, với công tác phòng, chống dịch, Ban đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh, đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định Mai Văn Quyết cho biết, tỉnh đề ra các giải pháp quan trọng với các nội dung như đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng một số khu cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; phấn đấu sớm lấp đầy khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông; hoàn thành đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận; mở rộng khu công nghiệp Bảo Minh; đề xuất triển khai khu công nghiệp Hồng Tiến và các khu công nghiệp theo quy hoạch; tháo gỡ vướng mắc khu công nghiệp Mỹ Trung để đi vào hoạt động. Hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp như Yên Bằng, Thanh Côi, Hải Vân, Thịnh Lâm, Mỹ Tân… Xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện, cấp nước, viễn thông và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp.

 

Bên cạnh đó, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin về quy hoạch, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý về dự án đầu tư như đất đai, đê điều, môi trường. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng. Thường xuyên đôn đốc, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, tạo nguồn thu cho ngân sách.

https://daibieunhandan.vn/dong-hanh-vuot-kho-agrhzkzuph-61066

3. Vi phạm hành chính thuế, Công ty Cổ phần may Sông Hồng bị phạt 250 triệu đồng

(Vietnamfinance.vn 01/8, Minh Đức)

 

Công ty Cổ phần may Sông Hồng vừa vị Cục Thuế tỉnh Nam Định xử phạt 250 triệu đồng do vi phạm hình chính về thuế.

 

Cục Thuế tỉnh Nam Định vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần may Sông Hồng, địa chỉ tại phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

Theo đó, Công ty Cổ phần may Sông Hồng bị phạt 20% tiền tính trên số thuế khai thiếu, theo quy định tại điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 và điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tiền chậm nộp trên số tiền thuế khai thiếu theo quy định tại khoản 2, điều 59 Luật quản lý thuế.

 

Tại quyết định này, Công ty Cổ phần may Sông Hồng bị xử phạt tiền bằng 20% tính trên số tiền khai thiếu, số tiền phạt là hơn 250 triệu đồng.

 

Ngoài ra, công ty còn phải nộp hơn 1,25 tỷ đồng tiền truy hoàn thuế giá trị gia tăng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, tiền truy hoàn thuế giá trị gia tăng là 124,4 triệu đồng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 309,7 triệu đồng, truy thu thuế thu nhập cá nhân hơn 816 triệu đồng.

 

Công ty đã tự giác khắc phục hậu quả nộp số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng là 124,4 triệu đồng, tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 309,7 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân là hơn 816 triệu đồng vào ngân sách nhà nước vào ngày 20/7/2021, trước khi cơ quan thuế lập biên bản kiểm tra.

 

Đến thời điểm kiểm tra, công ty còn nộp thừa thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng, năm 2020 số tiền là hơn 2,15 tỷ đồng.

 

Cũng theo Cục Thuế tỉnh Nam Định, công ty vẫn còn chậm nộp thuế giá trị gia tăng 15,1 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân số tiền 88,5 triệu đồng. Số tiền chậm nộp trên được tính đến hết ngày 19/7/2021. Tính chung, tổng số tiền phạt và chậm nộp là 353,7 triệu đồng.

 

Cục Thuế tỉnh Nam Định giao cho ông Bùi Đức Thịnh đại diện của công ty để chấp hành. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty Cổ phần may Sông Hồng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

 

Nếu quá thời hạn nêu trên, công ty không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính théo quy định của pháp luật.

https://vietnamfinance.vn/vi-pham-hanh-chinh-thue-cong-ty-co-phan-may-song-hong-bi-phat-250-trieu-dong-20180504224256627.htm

4. Tín hiệu vui từ những mô hình trồng rau, nuôi gà sạch

(Nông thôn ngày nay 02/8, tr8+9, Thu Hà)

 

Cùng nông dân thực hiện những mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ... đang là hoạt động thiết thực của Hội Nông dân (ND) tỉnh Nam Định. Các hoạt động này đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp nông dân tăng thu nhập, hướng tới những mô hình sản xuất chất lượng cao, giá trị lớn.

 

Tại xã Hải Cường (Hải Hậu), anh Lê Tiến Đạt thuộc thế hệ 9x đã thành công với mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện anh Đạt đã đầu tư xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gồm khu nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm - nước, hệ thống quạt mát, camera tự động, trồng thử nghiệm các loại rau, quả, đặc biệt là giống dưa lưới của Nhật Bản theo quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ. Mỗi tháng anh Đạt, cung ứng ra thị trường từ 500-600kg rau sạch với giá bán 35.000 E đồng/kg.

 

Cùng với mô hình của anh Đạt, trên địa bàn tỉnh Nam Định cũng xuất hiện mô hình nông nghiệp an toàn khác. Điển hình như ông Nguyễn Văn Công, hội viên nông dân xã Hải Xuân phát triển mô hình chăn nuôi gà lấy trứng sạch với hệ thống trang trại hiện đại áp dụng công nghệ Thái Lan, công nghệ Đức. Ông Nguyễn Lương Bằng (xã Hải Trung) với mô hình trang trại nuôi thỏ theo phương pháp an toàn sinh học. Mô hình nuôi tôm theo “công nghệ 4.0” sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường ao nuôi của ông Phạm Văn Quang (xã Hải B Chính)...

 

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về sản xuất nông sản an toàn và liên kết theo chuỗi giá trị, Hội ND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về “Vận động nông dân sản xuất nông sản an toàn và liên kết theo chuỗi giá trị, giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo”. Riêng trong năm 2020, các cấp Hội đã vận động được 200.220 hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực - phẩm đăng ký, cam kết • đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện các cấp Hội tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất theo hướng an toàn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân...

 

Các cấp Hội ND trong tỉnh Nam Định cũng vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia 103 mô hình tổ hợp tác với hàng nghìn thành viên tham gia. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 30 chuỗi liên kết sản xuất nông sản hàng hóa; trong đó có 10 mô hình điểm liên kết chuỗi giá trị được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

 

III. Văn hóa - Xã hội

1. Khó khăn thực thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

(Truyền hình Thông tấn - Bản tin Thời sự lúc 8h39 ngày 01/8)

 

Tỉnh Nam Định đang bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến hết quý II năm 2021, nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi gặp khó khăn về tiêu chí về môi trường.

 

Mời xem chi tiết video đính kèm tại link sau:

https://vnews.gov.vn/video/kho-khan-thuc-thien-tieu-chi-moi-truong-trong-xay-dung-ntm-218138.htm

2. V-League 2021 “thoi thóp” vì Covid-19: Đừng làm nỗi đau thêm dài?

(Vov.vn 02/8, Dương Thuật)

 

Đại dịch Covid-19 khiến V-League 2021 hoãn vô thời hạn, những kế hoạch tổ chức dự kiến của VPF không nhận được sự tán đồng của nhiều câu lạc bộ (CLB) vì gây thiệt hại quá nhiều về tiền bạc và tốn thời gian.

 

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới bóng đá Việt Nam từ mùa giải 2020, nhưng nhờ công tác phòng chống dịch tốt của Chính phủ cùng với việc Ban tổ chức V-League thay đổi luật nên sân chơi cao nhất Việt Nam đã “hạ cánh an toàn” và tìm ra nhà vô địch là Viettel.

 

Tuy nhiên trong năm 2021, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và lan rộng ra nhiều địa phương nên V-League đã phải hoãn từ tháng 5 và sau gần 3 tháng tạm nghỉ thì sân chơi cao nhất Việt Nam chưa biết bao giờ sẽ trở lại.

 

Trong thời gian qua, VPF đã tổ chức nhiều cuộc họp online và gửi phiếu lấy ý kiến của các CLB để lên phương án để giải đấu có thể hoàn thành. Ngày 30/7, VPF sau khi lấy phiếu ý kiến của các CLB quyết định vẫn sẽ tổ chức V-League và giải đấu sẽ trở lại vào tháng 2/2022 như kế hoạch trước đó.

 

Mặc dù vậy, cơ quan này vẫn phải trình lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để xin ý kiến trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ngay cả khi VFF đồng ý với kế hoạch trên thì phương án tổ chức giải vẫn chỉ là “dự kiến” chứ không phải chắc chắn tổ chức vì còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh trên cả nước.

 

Ngày 19/7, trong thông báo trên trang chủ của mình, VPF cho rằng, nếu như V-League và các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải hủy thì sẽ dẫn đến những hệ quả khôn lường. Đó là VPF sẽ phải đền bù các hợp đồng tài trợ đã ký, khả năng sẽ không kêu gọi được tài trợ cho các mùa giải sau.

 

V-League 2021 dự kiến sẽ trở lại vào đầu năm 2022 và chỉ có đội đứng cuối cùng phải xuống giải hạng Nhất 2022 thay vì 1,5 suất xuống hạng như kế hoạch ban đầu.

 

Sức ép lớn từ phía CLB cũng như áp lực từ phía các nhà tài trợ khiến VPF mắc kẹt và vẫn chưa tìm được lối thoát. Quả bóng trách nhiệm và quyết định số phận của V-League 2021 cũng như các giải bóng đá chuyên nghiệp được chuyền sang cho VFF, chờ cơ quan này ra quyết định cuối cùng.

 

Trong khi chờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và VPF ra quyết định cuối cùng về số phận của V-League 2021 thì một số đội bóng đã cho các cầu thủ nghỉ tập dài hạn. Hà Nội FC cho các cầu thủ nghỉ tập từ cuối tháng 7/2021 dự kiến đến hết tháng 8/2021. Những đội bóng như Nam Định cũng cho các cầu thủ nghỉ tập và các thành viên cũng phải chia sẻ một phần khó khăn với câu lạc bộ về vấn đề lương và chế độ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

 

Bên cạnh việc phải cho các cầu thủ nghỉ tập và giảm thu nhập thì các đội bóng ở V-League cũng đối diện với bài toán phải gia hạn hợp đồng với các ngoại binh (nếu ký theo năm) hoặc nuôi ngoại binh tới hết giải (nếu ký theo mùa). Theo ông Trần Thái Toán - Giám đốc điều hành của Nam Định thì chi phí các đội phải gánh sẽ tăng gấp đôi bình thường.

 

Chia sẻ với VOV.VN, ông Trần Thái Toán - Giám đốc điều hành của Nam Định cho biết: “Hiện tại thì WHO, Chính phủ hay Bộ Y tế cũng không chắc chắn thời điểm nào khống chế được dịch, nhưng VPF chốt lịch 12/2/2022 tổ chức V-League. Đó là kế hoạch không chắc chắn. Nếu như cuối tháng 1/2022 vẫn chưa khống chế được dịch thì VPF tính kiểu gì hay lại kéo dài mùa giải đến tháng 6/2022”.

 

“Nếu như đến tháng 2/2022 mà giải tổ chức được thì các câu lạc bộ sẽ chấp nhận thiệt hại vì nền bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã có những ý kiến, nhưng VPF không nghe, đến thời điểm đó mà không tổ chức được giải thì các câu lạc bộ sẽ nói chuyện với VPF sau. Chỉ tính riêng 14 đội bóng V-League, nếu kéo dài mùa giải đến tháng 2/2022 thì sẽ thiệt hại tổng cộng hơn 100 tỷ đồng. Nếu như giải đấu không tổ chức được thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng tôi” - ông Trần Thái Toán đặt câu hỏi.

 

Trong khi đó, Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn khẳng định: “VPF không thể lấy phiếu trắng là phiếu đồng ý được vì phiếu trắng là theo đa số. Ngoài ra, VPF cũng không thể lấy 13 đội hạng Nhất so với 14 đội V-League là không hợp lý. Bởi vì cầu thủ của hạng Nhất rẻ và không có ngoại binh, áp lực tài chính không lớn bằng các đội V-League. Thiệt hại về tài chính của tất cả các đội V-League nếu kéo dài giải đấu đến tháng 2/2022 khoảng hơn 100 tỷ đồng, nó gây lãng phí rất lớn”.

 

Do đó, để tìm được lời giải cho bài toán mang tên “số phận V-League 2021” thì VPF và các CLB phải ngồi lại với nhau, thẳng thắn trình bày quan điểm, nhìn thẳng vào vấn đề, cân nhắc thiệt hơn để đưa ra quyết định hợp tình, hợp lý nhất để không làm nỗi đau thêm dài.

 

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu, các nền bóng đá lớn ở lục địa già dù phải đền bù hợp đồng rất lớn, nhưng vẫn phải hủy giải. Đi tiên phong là giải VĐQG Bỉ, sau đó đến giải VĐQG Hà Lan và Ligue 1 của Pháp. Nếu như giải Bỉ giữ nguyên thành tích để xếp hạng và không có đội xuống hạng thì giải Hà Lan lần đầu tiên không có nhà vô địch và cũng không có đội xuống hạng.

 

Ở khu vực châu Á, Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng phải hủy một số giải đấu trong hệ thống của mình vì đại dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ cũng như an toàn trong công tác phòng chống dịch tại các quốc gia.

 

Còn tại khu vực Đông Nam Á, Liên đoàn Bóng đá Indonesia và Ban tổ chức giải VĐQG nước này chờ hơn 10 tháng với hy vọng đưa giải đấu trở lại, nhưng do diễn biến khó lường của dịch bệnh nên cuối cùng vẫn quyết định hủy giải, điều này khiến các CLB điêu đứng vì thiệt hại lớn về tài chính.

 

Hiện tại, nhiều đội bóng ở V-League có nguồn ngân sách khá eo hẹp, phải “chạy vạy” từng mùa để tồn tại. Do dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động kinh doanh bán vé, thương mại gần như bằng không. Nếu như số phận của V-League 2021 không sớm được giải quyết, những đội bóng “nhà nghèo” có nguy cơ tiến đến bờ vực phá sản. Và nếu như kịch bản này xảy ra thì đây là một thất bại của những người làm và quản lý bóng đá Việt Nam.

https://vov.vn/the-thao/v-league-2021-thoi-thop-vi-covid-19-dung-lam-noi-dau-them-dai-879004.vov

3. Nén đau thương ở lại cùng đồng đội chống dịch Covid-19

(Qdnd.vn 01/8, Vì Hiện; Bienphong.com.vn 01/8)

 

Ngày 31-7 là một ngày thật đau buồn với Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Vũ Công Lựu, nhân viên Trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (BĐBP tỉnh Sơn La) khi anh nhận được tin bố đẻ ở quê nhà huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định từ trần.

 

Nhận tin buồn, Lựu đã báo cáo với đơn vị. Mặc dù rất đau buồn nhưng, đồng chí Lựu đã nén đau thương, xác định ở lại cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ an ninh trên biên giới tuyến Sốp Cộp tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn (Lào).

 

Để chia sẻ với những mất mát của gia đình đồng chí Lựu, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã lập bàn viếng vọng tại Trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh để đồng đội thắp nén tâm nhang cho bố đẻ của Lựu. Đặc biệt đơn vị đã viết thư, gửi vòng hoa về động viên gia đình cùng tang quyến.

 

Sáng 1-8, Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Sơn La đã cùng đoàn công tác của Bộ chỉ huy đã trực tiếp đến thăm, hỏi, động viên và chia buồn với đồng chí Vũ Công Lựu. Về phía địa phương, đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện Sốp Cộp; đại diện lãnh đạo xã Nậm Lạnh và các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cũng đã đến thắp nén nhang chia buồn với đồng chí Lựu. Đây là nghĩa cử cao cả thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái" của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

 

Đại úy QNCN Vũ Công Lựu quê ở xã Thành Lợi (Vụ Bản, Nam Định). Năm 2000 đồng chí Vũ Công Lựu lên nhập ngũ và công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Quá trình công tác đồng chí Lựu luôn an tâm và hết lòng vì công việc, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí, đồng đội tin yêu và địa phương, nhân dân quý mến.

 

Đại úy QNCN Vũ Công Lựu chia sẻ: “Nghe tin bố mất bản thân cảm thấy rất hụt hẫng và rất buồn nhưng nhận được sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo chỉ huy đơn vị, đồng đội tôi cảm thấy nỗi đau vơi đi phần nào. Tôi đã vững tâm hơn và quyết tâm nén đau buồn ở lại cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”.

https://www.qdnd.vn/tren-tuyen-dau-chong-dich/bo-doi-cu-ho-tren-tuyen-dau/nen-dau-thuong-o-lai-cung-dong-doi-chong-dich-covid-19-667143

Nén đau thương cùng đồng đội chống dịch

https://www.bienphong.com.vn/nen-dau-thuong-cung-dong-doi-chong-dich-post442181.html

IV. Pháp luật - An ninh – Quốc phòng

1. Kết quả rõ nét nhờ vận động tự nguyện thi hành án

(Baophapluat.vn 02/8, Bảo Ngọc)

 

Để giải quyết dứt điểm các vụ, việc phức tạp, từng bước hạn chế tình trạng án tồn đọng, các cơ quan Thi hành án Dân sự (THADS) đã triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.

 

Như tại thành phố Nam Định, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Chi cục THADS đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp trong tổ chức thực hiện công tác THADS. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chi cục đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong giải quyết án; trong đó tăng cường công tác vận động thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án trước khi cơ quan chức năng ban hành quyết định cưỡng chế. Nhờ đó đã giải quyết được nhiều vụ việc có giá trị thi hành lớn; vụ việc khó khăn, phức tạp tồn đọng nhiều năm, khiếu nại bức xúc kéo dài mà đương sự phải thi hành cho các Ngân hàng với số tiền hàng tỷ đồng.

 

Cùng với đó, thực hiện kế hoạch thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS, Chi cục đã tổ chức THADS theo đúng trình tự thủ tục pháp luật; ra quyết định thi hành án đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn; phân loại án chính xác; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án… Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động, nhất là các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác THADS trên địa bàn. Kết quả sau 8 tháng thực hiện phong trào thi đua, Chi cục THADS thành phố Nam Định đã thi hành xong 690 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 76,75%; thi hành xong trên 26 tỷ 640 triệu đồng, đạt tỷ lệ 37,13% số có điều kiện thi hành.

https://baophapluat.vn/ket-qua-ro-net-nho-van-dong-tu-nguyen-thi-hanh-an-post405756.html

2. Tội phạm mua bán người tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội

(Laodong.vn 31/7, Việt Dũng)

 

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay, tội phạm mua bán người dùng thủ đoạn ngày càng tinh vi, tránh tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân...

 

Ngày 31.7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (C02) cho biết, tình hình tội phạm mua bán người ở nước ta diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn xu hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi.

 

Từ đầu năm đến nay, Công an các địa phương đã phát hiện 27 vụ, 57 đối tượng, lừa bán 46 nạn nhân. Trong đó, C02 triệt phá 2 chuyên án, bắt 7 đối tượng, giải cứu 5 nạn nhân.

 

Theo C02, đây là loại tội phạm tồn tại nhiều dưới dạng nguy cơ và có khả năng xảy ra trên các địa bàn như khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người.

 

Tội phạm mua bán người ẩn giấu trên các lĩnh vực như cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài; đẻ thuê; cho, hiến tạng; xuất khẩu lao động, di cư…

 

Điển hình, cuối tháng 2, C02 đã triệt phá đường dây tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại trên địa bàn TP.Hà Nội và một số địa phương khác liên quan.

 

Lực lượng chức năng đã giải cứu 5 cháu bé sơ sinh. Đến nay 6 đối tượng gồm: Mai Minh Chung, Đặng Trương Đào Nguyên Anh, Ninh Thị Hải Yến, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Thị Mai Hoa, Nguyễn Xuân Hưng đã bị tạm giam.

 

Quá trình đấu tranh chuyên án, C02 phát hiện đối tượng đưa trẻ sơ sinh lên biên giới tỉnh Cao Bằng để bán sang Trung Quốc. Cục đã chỉ đạo Công an tỉnh Cao Bằng xác minh, truy bắt và đến nay đã bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nhiều, Lâm Tố Quyên, Hà Thị Yến Xuân.

 

Cục Cảnh sát hình sự chỉ rõ, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ giữa người mua và người bán, môi giới, dẫn dắt, hình thành các đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia.

 

Khác với trước đây, khâu tiếp nhận và làm quen với nạn nhân thay vì trực tiếp thì hiện nay các đối tượng phạm tội thông qua các trang mạng xã hội và điện thoại thông minh để tiếp cận nạn nhân; hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân nên công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

 

Điển hình tháng 6 vừa qua, Công an huyện Hải Hậu và PC02 Nam Định đã triệt phá vụ mua bán người, nạn nhân bị lừa bán làm nhân viên phục vụ quán karaoke và quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

Theo tài liệu, tháng 7.2020, vợ chồng Trương Tuấn Anh, mở quán karaoke Nhạc Việt và cơ sở massage tại khu 8, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Để lôi kéo được nhiều khách đến quán, vợ chồng Trương Tuấn Anh đăng tin tuyển chọn nhân viên phục vụ quán qua mạng xã hội Facebook.

 

Sau đó, Trương Tuấn Anh bảo Đinh Văn Tiến lên mạng tìm kiếm những cô gái trẻ về làm nhân viên cho quán. Thông qua mạng xã hội Facebook, Tiến đã làm quen, lừa được 6 thiếu nữ trong độ tuổi từ 14-16 tuổi.

 

C02 thông tin thêm, mua bán người ở nước ta chủ yếu là mua bán người ra nước ngoài (chiếm khoảng trên 80% số vụ mua bán người), tập trung chủ yếu qua các tuyến biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc, Campuchia, Lào…

 

Theo thống kê, bình quân trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020, mỗi năm có khoảng 260 vụ, với 340 đối tượng, lừa bán 500 nạn nhân.

https://laodong.vn/phap-luat/toi-pham-mua-ban-nguoi-tiep-can-nan-nhan-qua-mang-xa-hoi-936743.ldo

V. Điểm tin đã đưa

1. Nam Định: Phê duyệt và nâng cấp hàng loạt tuyến đường bộ, đường ven biển

(Doanhnhan.vn 01/8, Quỳnh Chi)

 

Mới đây, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch và điều chỉnh nâng cấp một số tuyến đường trong quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030.

https://doanhnhan.vn/nam-dinh-phe-duyet-va-nang-cap-hang-loat-tuyen-duong-bo-duong-ven-bien-42090.html

2. Phân bổ hơn 2,9 triệu liều vắc xin AstraZeneca

(Vietnamnet.vn 01/8, Thúy Hạnh)

 

Bộ Y tế phân bổ vắc xin đợt 15 và 16 cho 63 tỉnh, thành phố và 23 đơn vị. Vắc xin được phân bổ đợt này là AstraZeneca với tổng 2,9 triệu liều. Khu vực miền Bắc gồm 28 tỉnh nhận 1.071.200 liều. Thanh Hóa và Nghệ An cùng nhận 56.000 liều, Bắc Giang và Bắc Ninh 38.200 liều; các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định nhận 38.000 liều; Thái Bình 37.000; Hải Dương 36.000; Vĩnh Phúc 35.000; Sơn La 29.000; các tỉnh còn lại nhận từ 10.000-24.600 liều. https://vietnamnet.vn/vn/quy-vac-xin-phong-covid-19/phan-bo-hon-2-9-trieu-lieu-vac-xin-astrazeneca-761850.html

3. Chi tiết phân bổ hơn 3 triệu liều vaccine Moderna

(Đại đoàn kết 01/8, tr12)

 

Bộ Y tế vừa phân bổ 3 triệu liều vaccine Moderna cho 63 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, quân đội và 23 bệnh viện, viện trên cả nước. Số vaccine này do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX vào ngày 24 và 25-7. Trong đó, Nam Định nhận 35.280 liều.

4. Tạm giữ hình sự tài xế làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

(Zingnews.vn 31/7, Hoàng Linh; Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn 31/7; Danviet.vn 31/7; Suckhoecongdongonline.vn 31/7; Công an nhân dân 01/8, tr5)

 

Công an huyện Nam Trực hiện đang tạm giữ hình sự Trần Đình Quảng (48 tuổi) và Phạm Quang Trung (46 tuổi, cùng ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

https://zingnews.vn/tam-giu-hinh-su-tai-xe-lam-gia-giay-xet-nghiem-covid-19-post1245595.html

Tạm giữ tài xế làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tam-giu-tai-xe-lam-gia-giay-xet-nghiem-covid-19-251412.html

Nam Định: Bắt lái xe tải dùng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để qua chốt

https://suckhoecongdongonline.vn/nam-dinh-bat-lai-xe-tai-dung-giay-xet-nghiem-covid-19-gia-de-qua-chot-d223753.html

Tạm giữ hình sự tài xế làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

https://danviet.vn/tam-giu-hinh-su-tai-xe-lam-gia-giay-xet-nghiem-covid-19-20210731143518859.htm