Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 3102
  • Trong tuần: 28 589
  • Tất cả: 3896426
Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
Lượt xem: 102

     Ngày 23-11, tại huyện Ý Yên, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) năm 2022. 

anh tin bai

(Đồng chí: Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí Thư Huyện ủy - Chủ Tịch HĐND huyện cùng các đại biểu dự Hội nghị)

    Năm 2022, thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Kết quả, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các Huyện ủy, Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự 10 huyện, thành phố thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát 14 chi bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Kiểm tra, giám sát 20 cấp ủy viên, 97 đảng viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

anh tin bai

    Năm 2023, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục  phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tập trung làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Phối hợp đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; đi sâu kiểm tra, giám sát các lĩnh vực quan trọng dễ phát sinh vi phạm như: Công tác huấn luyện, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ QP, QSĐP. Phối hợp kiểm tra, giám sát từ 1 đến 2 Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP; tiến hành kiểm tra, giám sát từ 2 đến 3 Đảng ủy Quân sự huyện, thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính Đảng. Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát Đảng ủy xã, phường, thị trấn; tăng số lượng kiểm tra, giám sát Đảng ủy các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP;  nắm tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm./.

(Thực hiện: PV)

Chung nhan Tin Nhiem Mang