Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 84
  • Tất cả: 132,391
Lượt xem: 262

Tình hình triển khai công tác xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống

Trong những năm qua nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống (sau đây gọi tắt là ngành nghề nông thôn) đã có nhiều đóng góp tích cực về kinh tế - xã hội cho các địa phương. Thực tế cho thấy, ở địa phương nào ngành nghề nông thôn (NNNT) phát triển, thì ở đó có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động một cách mạnh mẽ đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

      Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành nghề, làng nghề còn gặp nhiều khó khăn. Để giảm bớt khó khăn và thúc đẩy NNNT phát triển, đồng thời thực hiện chức năng QLNN về NNNT, Chi cục Phát triển nông thôn được giao là cơ quan thường trực giúp Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. Trên cơ sở đó, Chi cục đã xây dựng trình tự, thủ tục và phối hợp với các địa phương chỉ đạo các xã rà soát, lập hồ sơ đề nghị hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo bộ tiêu chí qui định tại mục I, phần II của Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ nông nghiệp và PTNT.

      Tính đến 24/5/2012, có 63 đơn vị có thể đề nghị xét công nhận, cụ thể: Nghề truyền thống 2; Làng nghề: 39 (Hải Hậu 15, Ý Yên 12, Nghĩa Hưng 5, Xuân Trường 3, Trực Ninh 2, Nam Trực 2); Làng nghề truyền thống 22 (Ý Yên 8, Trực Ninh 4, Hải Hậu 3, Vụ Bản 3, Xuân Trường 3, Nam Trực 1).

      Qua tổng hợp hồ sơ ban đầu cho thấy:

      1. Số lượng nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thay đổi so với các số liệu trước đây là do:

      + Sáp nhập các xóm nghề thành làng nghề;

      + Một số nghề, làng nghề bị mai một không phát triển được (ví dụ: làng nghề nước mắm Sa Châu …);

      + Mới hình thành và phát triển; do chuyển đổi thành các cụm công nghiệp hoặc trở thành thị trấn, thị tứ (Nam Giang-Nam Trực).

      2. Một số địa phương có các nghề truyền thông, làng nghề nổi tiếng nhưng không có hồ sơ trình xét công nhận như: Chế biến LTTP Nam Dương; Dệt Nam Hồng huyện Nam Trực; Chế biến gỗ Trung Lao huyện Trực Ninh…

      3. Hồ sơ nhìn chung còn so sài, một số số liệu thiếu thống nhất, thẩm định của các cơ quan chức năng chưa đầy đủ chủ yếu dựa trên hồ sơ của UBND các xã trình.

      Để các đơn vị sớm được công nhận là nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, tổ thư ký tiếp tục tổng hợp hồ sơ tham mưu cho hội đồng tổ chức hội nghị thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định công nhận, dự kiến hoàn thành trước 20/6/2012.

                                                                          Trần Thanh Sơn – Chi cục PTNT Nam Định

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định 
Địa chỉ : Số 7 Trần Nhật Duật - Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0228) 3633789. 
Email: banbientap@namdinh.gov.vn