Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 243
  • Tất cả: 135,930
Hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc, chính vì thế sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí theo hướng bền vững, với đích đến là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.


Làng nông thôn mới Hoành Đồn, xã Hải Đường (Hải Hậu).
Làng nông thôn mới Hoành Đồn, xã Hải Đường (Hải Hậu).

Đến tháng 7-2019, tỉnh Nam Định có 10/10 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh 1,5 năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong toàn tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; trật tự an toàn xã hội, môi trường được đảm bảo; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao... Giờ đây ở các thôn, xóm trong tỉnh, tới đâu cũng thấy khung cảnh yên bình, không gian, cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Người dân thân thiện, cởi mở, hân hoan với những thành tựu đạt được qua việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên nền tảng thành công đó, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các huyện, thành phố, các xã, thị trấn và thôn, xóm trong tỉnh đã nhanh chóng chuyển trọng tâm sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay đã có 30 xã đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 15 xã đăng ký xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Hải Hậu đang tập trung nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng mô hình huyện nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững. Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 6-6-2018 của UBND tỉnh quy định bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 thì có 4 điều kiện để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm: đã đạt chuẩn nông thôn mới; có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới tại thời điểm xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn 7 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quy định của UBND tỉnh, đó là hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan môi trường; an ninh trật tự, hành chính công; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; sự hài lòng của người dân. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 2-10-2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn các nội dung cụ thể để thực hiện 7 nhóm tiêu chí của bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Theo đó, mục tiêu cốt lõi, căn cơ của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vẫn sẽ là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn hiện đại kết nối đồng bộ với đô thị, kinh tế phát triển, cảnh quan và môi trường sạch, đẹp, xã hội văn minh, giàu bản sắc, quan hệ cộng đồng gắn bó. Người dân ở nông thôn có thu nhập khá, ổn định, có điều kiện sống văn minh. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao. Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có ít nhất 10 mô hình nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã, thôn. Huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 70% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó có 25% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này, các địa phương đang tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”trong đó đặc biệt coi trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, các huyện, thành phố, các xã, thị trấn đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp lựa chọn cách làm để hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, Đảng ủy, chính quyền và người dân xã Liên Minh (Vụ Bản) tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019. Đồng chí Phạm Xuân Tuyến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, do vậy, Liên Minh lựa chọn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo là giải pháp tạo đột phá. Xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng hàng hóa. Khai thác tốt lợi thế có Quốc lộ 10 chạy qua để phát triển thương mại, dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Đi đôi với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nên việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của xã Liên Minh đạt được những kết quả tích cực. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng và phát triển như: diện tích ruộng trũng chuyển thành vùng nuôi thủy sản tập trung; vùng chuyên màu tập trung trồng các loại cây màu hàng hóa có giá trị cao như: lạc, khoai tây, rau màu; các loại hình dịch vụ, kinh doanh tổng hợp ra đời đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 100% lao động trong độ tuổi. Kinh tế chuyển dịch, phát triển đúng hướng, vùng quê Liên Minh ngày càng tấp nập, sầm uất, văn minh, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt... Đồng chí Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Nam Phong, địa phương có xóm Mỹ Tiến 1 được thành phố Nam Định chọn làm điểm để xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu cho biết: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã Nam Phong đã tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm cho từng thành viên và cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức quán triệt nội dung các văn bản của tỉnh, của thành phố về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu, phương pháp, cách làm để xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng xóm Mỹ Tiến 1 theo nội dung các tiêu chí yêu cầu, từ đó chỉ ra những việc cần làm ngay; lập kế hoạch “Xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu hướng tới phát triển kinh tế gắn với du lịch trải nghiệm xóm Mỹ Tiến 1”. Xã đã triển khai họp với bí thư, trưởng xóm, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; xóm tổ chức họp dân để thống nhất kế hoạch xây dựng mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp với Sở Xây dựng vẽ sơ đồ chỉ dẫn khu nhà vườn, Hợp tác xã Hoa cây cảnh Nam Phong; cung cấp danh sách và vẽ sơ đồ khu nhà vườn của 10 mô hình điểm; tổ chức phát động các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân làm vệ sinh môi trường. Tập trung huy động và sử dụng hợp lý mọi nguồn lực xã hội phục vụ xây dựng đầu tư nâng cấp các công trình sửa chữa nhà văn hóa xóm; xây dựng các tuyến đường dong, ngõ xóm. Trong lĩnh vực văn hóa thực hiện rà soát bổ sung quy ước, hương ước xóm, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. UBND xã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng, quy hoạch vùng sản xuất, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội, Hợp tác xã Hoa cây cảnh Nam Phong tích cực phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tổ chức tập huấn, chuyển giao, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau 9 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, nông thôn mới nâng cao ở huyện Hải Hậu và một số mô hình điểm nông thôn mới kiểu mẫu, dẫu biết rằng để hoàn thành mục tiêu trở thành xã, huyện, tỉnh nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có không ít khó khăn, thách thức, song với những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo cùng sự đồng lòng, chung sức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân với quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tin rằng, đích đến nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh sẽ không xa./.

Bài và ảnh: Văn Đại

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định 
Địa chỉ : Số 7 Trần Nhật Duật - Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0228) 3633789. 
Email: banbientap@namdinh.gov.vn