Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 228
  • Tất cả: 135,915
Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững

Xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hình thành môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tiêu chí “cứng” trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và cộng đồng dân cư tích cực tham gia thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ, giữ gìn môi trường, xây dựng NTM.

Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết chương trình phối hợp với 9 cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm đẩy mạnh phối hợp chỉ đạo, định hướng, tổ chức các hình thức tuyên truyền về BVMT, xây dựng NTM. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, các hội, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện công tác BVMT; trong đó đã tổ chức 16 lớp tập huấn về công tác BVMT, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, thu hút gần 2000 đại biểu tham dự. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức nhiều hoạt động thực hiện công tác BVMT như ban hành văn bản, tổ chức hội nghị báo cáo viên, viết bài đăng tin trên Bản tin thông tin nội bộ, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về BVMT. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức phát động phong trào “Phụ nữ tham gia BVMT góp phần xây dựng NTM”, nhân rộng mô hình trồng hoa ven đường thôn/xóm, đường giao thông liên xã, nâng tổng tuyến đường được trồng hoa các loại lên gần 1.000 km. Các cấp Hội Nông dân đã tổ chức cho 333.000 hộ hội viên nông dân ký cam kết thực hiện 6 nội dung "Gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường". Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức mít tinh, diễu hành và ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày Nước thế giới”, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, giữ gìn nước sạch, đồng thời ra quân nạo vét kênh mương, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại khu công nghiệp, đã có 600 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và công nhân tham gia; tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam, thu hút khoảng gần 500 người tham gia; tổ chức trồng và chăm sóc 7.500 cây xanh, duy trì hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”. Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị xây dựng mô hình “Thu gom, xử lý rác thải nông thôn do hội viên Hội CCB làm chủ’’...Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về BVMT đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các địa phương trong tỉnh (năm 2015 toàn tỉnh có một huyện, 112 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn xã NTM, đến nay toàn tỉnh đã có 5 huyện, 200/229 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM). Tỷ lệ người dân tự giác tham gia các hoạt động BVMT ngày càng tăng; nhiều mô hình quần chúng BVMT được xây dựng và duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tình trạng đổ rác thải bừa bãi ra môi trường đã được hạn chế; các hộ chăn nuôi đã chủ động xử lý chất thải chăn nuôi trước khi xả thải ra môi trường; nhiều thôn, xóm, tổ dân phố thường xuyên duy trì phong trào “Ngày thứ 7 xanh - sạch - đẹp”; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đã từng bước chấp hành quy định BVMT, áp dụng nhiều biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về BVMT, xây dựng NTM còn khó khăn, hạn chế như: đội ngũ tuyên truyền viên về BVMT còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Chất lượng và tính bền vững của một số mô hình BVMT chưa rõ nét. Tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định, xả chất thải chưa đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn ra môi trường còn xảy ra tại một số nơi. Việc quản lý, sử dụng các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học và việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong hoạt động sản xuất còn hạn chế. Công tác thu gom và xử lý, vận hành bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt nông thôn chưa theo đúng hướng dẫn; tỷ lệ cây xanh xung quanh khu vực xử lý rác chưa đảm bảo, hiện tượng phun thuốc diệt cỏ, diệt bèo, diệt ốc bươu vàng ở các địa phương đã làm ô nhiễm môi trường, suy giảm chất lượng nguồn nước, làm xấu cảnh quan môi trường và phát sinh các ổ dịch bệnh.

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như sau: Đẩy mạnh triển khai công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường tới các cấp cơ sở, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác BVMT. Tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát thải ra môi trường. Nhân rộng các mô hình, điển hình về BVMT trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Xây dựng tiêu chí về môi trường trong quá trình bình xét thi đua, bình xét khu dân cư, cơ quan, gia đình văn hoá. Đưa nội dung BVMT vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng hàng năm. Tăng cường sự giám sát của các đoàn thể đối với công tác BVMT. Sau mỗi hoạt động BVMT đều có đánh giá hiệu quả triển khai và rút kinh nghiệm. Phát huy tiềm năng của các tổ chức xã hội theo hướng chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch BVMT. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm thu hút sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với công tác BVMT.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, công tác BVMT của tỉnh thời gian tới hy vọng sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo hướng nhanh, bền vững.

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường


Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định 
Địa chỉ : Số 7 Trần Nhật Duật - Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0228) 3633789. 
Email: banbientap@namdinh.gov.vn