Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

 

 
Huyện ủy Ý Yên: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020.

Sáng ngày 1/10/2021, tại Hội trường nhà văn hóa thông tin huyện, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

 
 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí  Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Tới dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các xã thị trấn và các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Đ/C: Phạm Chiến Thắng, Phó bí thư TT HU
Báo cáo  tổng kết công tác xây dựng đảng vững mạnh 5 năm 2016 - 2020

Đảng bộ huyện Ý Yên hiện nay có 78 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy ( trong đó có 36 Đảng bộ và 42 Chi bộ). Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở là 594 chi bộ ( trong đó có 561 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã, Thị trấn, 33 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan). Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện là: 12.167 đồng chí.

5 năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã tổ chức triển khai tích cực sâu rộng, toàn diện công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với nhiều việc làm, chương trình hành động phù hợp, hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện uỷ, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở xác định công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là khâu then chốt và là nhân tố quyết định thắng lợi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Hàng năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc đưa nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng viên theo nội dung quy định trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh":  Kết quả Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đều chuẩn bị nội dung, xây dựng báo cáo trước khi tiến hành kiểm điểm. Báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có trách nhiệm, có đánh giá, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên được thực hiện nghiêm túc. 5 năm qua, huyện ta đã kết nạp 725 quần chúng ưu tú vào Đảng, mở 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới,  13 lớp nhận thức về đảng với tổng số 2.129 học viên; xét, trao tặng 6972 Huy hiệu Đảng.

 Với phương châm: Xây dựng đảng là then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 05 năm liên tục đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”;  trong đó có 04 Đảng bộ, chi bộ 05 năm liên tục đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trong toàn huyện đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo chỉ đạo các ngành các địa phương chủ động khắc phục khó khăn hạn chế, khai thác các tiềm năng thế mạnh, đoàn kết nỗ lực tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân địa phương. 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện: Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so sánh năm 2010) năm 2020 ước đạt: 2.721 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân: 2,5%/năm; Tổng giá trị sản xuất CN - TTCN, xây dựng (giá so sánh năm 2010) năm 2020 ước đạt 11.482 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân: 13,11%/năm. Lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, TTCN, xây dựng: 30,33%, tăng 14,44% so với năm 2015. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được tập trung chỉ đạo. Hoạt động văn hóa có những tiến bộ, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/HU, ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Hàng năm chính quyền cơ sở được đánh giá khá và vững mạnh đạt trên 90%.

 
 
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị
ĐC: Bùi Thị Hòa, UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ Chức HU
Đọc các quyết định khen thưởng

Tổng kết 5 năm công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020 là dịp để các tổ chức đảng trong huyện đánh giá kết quả tích cực đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc triển khai các biện pháp khắc phục khó khăn hạn chế. Đồng thời khen thưởng biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. Từ kinh nghiệm bài học rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua, Huyện ủy Ý Yên đã triển khai 6 nhiệm vụ , giải pháp trọng tâm công tác thực hiện xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2021 – 2025 với phương hướng chung là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đưa công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đi vào nền nếp, phấn đấu xây dựng tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt tỷ lệ cao; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết TW khóa XIII; Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác tạo nguồn cán bộ, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các  Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp mình.

 
 
 
  
Nhân dịp này  Ban thường vụ Huyện ủy đã trao tặng giấy khen cho 18 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 6 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã thị trấn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.
Đ/C: Nguyễn Mạnh Hiền, UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị tổng kết đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM mà Đảng bộ huyện Ý Yên đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Giai đoạn 2021-2025, đang đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức mới, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng chí Chủ Nhiệm UBKT Tỉnh ủy tin tưởng rằng Đảng bộ huyện Ý Yên sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp trong công tác xây dựng tổ chức đảng TSVM giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 Đ/C: Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí: Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự  nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, biểu dương các tổ chức Đảng, các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm, biểu dương cấp ủy cơ sở đã có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao, do đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, để công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được mục tiêu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng và giám sát các hoạt động của chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của huyện. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ. Làm tốt công tác bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác Đảng cho đồng chí bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên các cấp; tăng cường công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát cấp ủy viên các cấp; cán bộ diện cấp ủy quản lý, trước hết là người đứng đầu; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh sai phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Quy chế làm việc và các Quy định về nêu gương. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi trọng việc kết nạp đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, khu vực nông thôn, tổ dân phố. Quan tâm xây dựng chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố vững mạnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tổ chức đảng và đảng viên có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng trong huyện phát động phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (giai đoạn 2021 - 2025) với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị./.

(Tin và ảnh: Trung Dũng - Trung Tâm VHTT và TT Ý Yên)

Video Sự Kiện
  • hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
  • Công tác bầu cử tại Ý Yên
  • CLB dưỡng sinh xã Yên Tiến
  • lời chúc tết của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên
  • VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN Ý YÊN LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN XXIV, NHIỆM KỲ 2020 2025
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 2,029
  • Trong tuần: 12,962
  • Tất cả: 2,034,231