Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

 

 
Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Ý Yên

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ở Đảng bộ huyện Ý Yên đã tạo những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chỉ đạo chặt chẽ; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Nông thôn mới xã Yên Tiến.

Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được ban hành; bám sát Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 8-12-2016 về “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 13-3-2017 về “Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ý Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; coi đây là giải pháp quan trọng, quyết định đến hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng. Hàng năm các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc đưa nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng viên theo nội dung quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đều chuẩn bị nội dung, xây dựng báo cáo trước khi tiến hành kiểm điểm. Báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có trách nhiệm, có đánh giá, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Thực hiện kế hoạch kiểm điểm hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã giao trách nhiệm các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ở những cơ sở được phân công phụ trách nhất là những đơn vị được gợi ý kiểm điểm. Theo đó bình quân hàng năm có 92,4% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 91%... Trong gần 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ý Yên đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 40 Đảng ủy; nội dung gợi ý kiểm điểm tập trung vào công tác quản lý đất đai trên địa bàn; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý đất đai sau kết luận thanh tra; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự… Thông qua việc kiểm điểm tập thể, cá nhân, đã tạo chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế của Đảng bộ huyện. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng;  tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại… Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 997 tổ chức đảng và 102 đảng viên, giám sát 880 tổ chức đảng; UBKT các cấp tiến hành kiểm tra đối với 960 tổ chức đảng và 61 đảng viên, giám sát 866 tổ chức đảng; các tổ chức đảng có thẩm quyền đã xem xét thi hành kỷ luật 285 đảng viên; xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách... Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ, việc nổi cộm, phát sinh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Với các giải pháp tích cực, đồng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Vai trò của tổ chức đảng được phát huy, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển toàn diện. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 11,52%; sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 150 nghìn tấn; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Đến nay, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm trên 82%; nông nghiệp, thủy sản chiếm trên 17%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Qua thẩm định, đến nay, toàn huyện đã có 45 thôn (xóm) được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 9 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

 Bài và ảnh: Thu Thủy - Báo Nam Định

Video Sự Kiện
  • hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
  • Công tác bầu cử tại Ý Yên
  • CLB dưỡng sinh xã Yên Tiến
  • lời chúc tết của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên
  • VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN Ý YÊN LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN XXIV, NHIỆM KỲ 2020 2025
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,440
  • Trong tuần: 17,848
  • Tất cả: 1,963,956