Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

 

 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 43, từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 tới ngày 24 tháng 10 năm 2021
Từ ngày 11/10/2021 tới ngày 17/10/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
18/10/2021
13/9/2021 (AL)

- 7h30, HPN: Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN ở cơ sở - Tại Hội trường nhà văn hóa thông tin huyện.

 

- 14h: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020” - Tại Công ty TNHH Toản Xuân, xã Yên Lương.

 
Thứ ba
19/10/2021
14/9/2021 (AL)
 

- 8h, UBND tỉnh: Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp - Tại phòng họp số 1, tầng 4.

- QS: Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021 (vào 02 ngày 19-20/10).

Thứ tư
20/10/2021
15/9/2021 (AL)
 
Thứ năm
21/10/2021
16/9/2021 (AL)

- UB: Tiếp dân định kỳ.

 - Đoàn kiểm tra của BTV HU tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương đối với 02 Đảng ủy xã: Yên Bình, Yên Hồng.

- Hội nghị tham gia, góp ý về kế hoạch cưỡng chế giải tỏa vi phạm đối với hộ ông Đỗ Xuân Bộ ở thôn Đồng Quang, và hộ ông Vũ Văn Mai ở thôn Dương Hồi - Tại UBND xã Yên Thắng.

 

- 14h, UBND tỉnh: Hội nghị trực tuyến kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên - Tại phòng họp số 1 tầng 4.

 - 14h: MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện - Tại HT tầng 4, UBND huyện

Thứ sáu
22/10/2021
17/9/2021 (AL)

- Đoàn kiểm tra của BTV HU tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương đối với 06 Đảng ủy xã: Yên Nhân, Yên Lương.

 
Thứ bảy
23/10/2021
18/9/2021 (AL)
Chủ nhật
24/10/2021
19/9/2021 (AL)
Ghi chú: