Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam ĐịnhLỊCH LÀM VIỆC
Tuần 21, từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 tới ngày 23 tháng 5 năm 2021
Từ ngày 10/05/2021 tới ngày 16/05/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
17/05/2021
6/4/2021 (AL)
- 7h30, TU: Hội nghị để cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Tại Hội trường tầng 3, TU.

- 14h: Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Tại Hội trường Nhà văn hóa trung tâm huyện.

Thứ ba
18/05/2021
7/4/2021 (AL)

- UBND tỉnh: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Huyện Ý Yên.

- 7h30: Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XIX - Tại Nhà văn hoá các xã: Yên Thành, Yên Chính, Yên Khánh, Yên Lợi, thị trấn lâm Yên Hồng, Yên Đồng.

- 7h30’: Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XIX trực tuyến với các xã Yên Bằng, Yên Khang, Yên Tiến - Tại điểm cầu UBND huyện và 03 xã (đơn vị bầu cử số 7).

- 14h: Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XIX trực tuyến với các xã Yên Phúc, Yên Lộc - Tại điểm cầu UBND huyện và 02 xã (đơn vị bầu cử số 11).

Thứ tư
19/05/2021
8/4/2021 (AL)

- 7h30: Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XIX trực tuyến với xã Yên Nhân - Tại điểm cầu UBND huyện và xã (đơn vị bầu cử số 10).

- UBND tỉnh: Kiểm điểm tiến độ triển khai dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- 14h: Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XIX trực tuyến với các xã Yên Thắng, Yên Lương - Tại điểm cầu UBND huyện và 02 xã (đơn vị bầu cử số 9).

Thứ năm
20/05/2021
9/4/2021 (AL)

- UB: Tiếp dân định kỳ theo quy định.

 

Thứ sáu
21/05/2021
10/4/2021 (AL)
Thứ bảy
22/05/2021
11/4/2021 (AL)

- Các đoàn kiểm tra của UBBC huyện tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 3).

Chủ nhật
23/05/2021
12/4/2021 (AL)

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ghi chú: