Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

 

 
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
317 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Nội vụUBND huyện Ý Yên
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụUBND huyện Ý Yên
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Thủ tục Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Nội vụUBND huyện Ý Yên
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận. Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Thủ tục đăng ký khai sinh Tư phápUBND xã
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Thủ tục đăng ký kết hôn Tư phápUBND xã
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Nội vụUBND huyện Ý Yên
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện. Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư phápUBND xã
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Tài nguyên môi trườngUBND huyện Ý Yên
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tư phápUBND xã
Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Nội vụUBND huyện Ý Yên
12345678910...