Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 3051
  • Trong tuần: 30 906
  • Tất cả: 2889883
Ý Yên huy động trí tuệ, tâm huyết nhân dân hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Lượt xem: 149

   Sau hơn 9 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi trong việc khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, tạo đà cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị. Luật cũng tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản; tạo ra những động lực mạnh mẽ cho phát triển đô thị, tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh của đất nước.

 anh tin bai

 Tuy nhiên, do các mối quan hệ kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, bên cạnh đó Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai nên Luật Đất đai đã bộc lộ một số hạn chế. Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại các Nghị quyết, kết luận và tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai, đồng thời bổ sung các chính sách mới để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm Quốc phòng - An ninh; quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp …

anh tin bai
 

   Theo đó, Dự thảo luật đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều. Trong đó có 9 nội dung mới so với Luật đất đai năm 2013 như :Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai; Cơ chế chính sách tài chính giá đất; Chế độ quản lý sử dụng các loại đất; Phân cấp giám sát kiểm soát  quyền lực; Về hộ gia đình sử dụng đất.

anh tin bai

    Thời gian qua, việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã và đang được các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện tích cực triển khai. Để thuận tiện cho việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật đất đai, huyện Ý Yên đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến như: Tổ chức các hội nghị đóng góp ý kiến; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp trực tiếp hoặc bằng văn bản có thể gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ý Yên, UBND các xã, thị trấn; góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn; Góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường….

anh tin bai

 

anh tin bai
 

    Sau một thời gian triển khai rộng rãi, nhiều ý kiến của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện cho rằng: Việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật là minh chứng cho thấy Nhà nước luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy vai trò, trí tuệ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng pháp luật. Các ý kiến đóng góp khá toàn diện trong đó tập trung vào những vấn đề như chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất, cơ chế  chính sách tài chính giá đất …

anh tin bai 

      Có thể thấy, dự thảo Luật Đất đai có nhiều quy định ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Bởi vậy, việc lấy ý kiến sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Luật theo hướng sát thực, phù hợp, tháo gỡ được các vướng mắc, tồn tại, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan và tạo thuận lợi hơn trong việc triển khai thực hiện trong thời gian tới. Hiện, huyện Ý Yên đang tiếp tục tích cực triển khai và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để huy động trí tuệ, tâm huyết của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia đóng góp hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tạo sự thống nhất và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. 

(Thực hiện: Thu Nga)

Chung nhan Tin Nhiem Mang