Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định


  Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 344
  • Trong tuần: 7 701
  • Tất cả: 2046273
xã Yên Hưng xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Lượt xem: 83

Với quan điểm “ xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc” do đó sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Hưng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2024

Nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Hưng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2024, trong đó xác định các mục tiêu trọng tâm: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình kinh tế, nhằm tạo bước đột phá về tăng trưởng kinh tế; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, từ đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thực hiện tốt phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh toàn dân”,  trong quá trình thực hiện các tiêu chí phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và Ban phát triển tại các thôn; phân công các thành viên ban chỉ đạo bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trên cơ sở đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm từng bước củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí sát với điều kiện tình hình thực tế địa phương, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chi bộ thôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo người dân trong việc thực hiện các tiêu chí…

Bên cạnh sự hỗ trợ của cấp trên, Đảng ủy , UBND xã tích cực huy động các nguồn lực do người dân đóng để đầu tư  cải tạo, xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như: hệ thống đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa trường học..

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới vào sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; chú trọng phát triển mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đồng thời mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ…Từ hiệu quả của những mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi đã đem lại thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hiện xã Yên Hưng đã cơ bản hoàn thành nhóm tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 

Bên cạnh việc tích cực triển khai các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy, UBND xã đã lựa chọn 5 thôn là thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 6, thôn 7 để đầu tư xây dựng trở thành thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay các thôn đã hoàn thành 9/9 tiêu chí thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Hà Khắc Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ; tăng cường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chi bộ thôn xóm tích cực  triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua sâu rộng nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ nhất là hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, vệ sinh môi trường; chú trọng đổi mới hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với phát triển nguồn nhân lực đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân,  tập trung nhân rộng các mô hình thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp….Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương

(Thu Nga - Trung tâm VHTT&TT huyện)

© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Ý Yên 
Địa chỉ: Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 02283. 823009 -  02283 959 648 Fax: 0350.3953248 
Email: ubndhuyenyyen-namdinh@chinhphu.vn.
Giấy phép số ............... ngày ..../06/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định.
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang