Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Vang vọng lời Bác: Thi đua ái quốc
Lượt xem: 143

Khắc ghi lời Bác dạy: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những năm qua phong trào thi đua trên địa bàn huyện đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.

anh tin bai

 

    Với Ý Yên, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp Nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và từng giai đoạn. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra cũng như nhiệm vụ và hoạt động của các ngành, các địa phương và trên từng lĩnh vực cụ thể.

    Các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025”…

 

anh tin bai

    Trên lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua trong sản xuất nông, công nghiệp, lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã được các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực như phong trào “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm”; “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Lao động hiệu quả-phát triển bền vững”; ”"Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; “Doanh nghiệp vận tải an toàn”…Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Học không bao giờ cùng”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025”; “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”….Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo.

 

anh tin bai

    Cùng với công tác thi đua trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của toàn huyện đã hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng như “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo”, “Dân vận khéo”….Đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

        Qua thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện đề ra. Năm 2023, 19/19 chỉ tiêu đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 10,39%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 12,66%; Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ tăng, đạt 8,02%. Cơ cấu kinh tế đã có sự thay đổi. Tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ chiếm 83,79%.Thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 154,836 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,86%.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

    Từ phong trào thi đua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Sơ kết 2 năm chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2023, toàn huyện đã làm được 148,589 km đường giao thông thôn, xóm với tổng kinh phí 107,311 tỷ đồng; đầu tư 21,988 tỷ đồng xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, xóm; đầu tư 44,132 tỷ đồng vào các hạng mục khác của thôn như lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, làm cổng chào; huy động Nhân dân hiến đất, ủng hộ ngày công lao động để đầu tư, cứng hóa, đào đắp 57,35 km các tuyến đường nội đồng với kinh phí 21,2 tỷ đồng. Tổng vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới là 219,2 tỷ đồng. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay 29/31 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 203/272 thôn xóm được công nhận đạt chuẩn thôn/ xóm nông thôn mới kiểu mẫu.Trên địa bàn huyện đã có 30 sản phẩm được công nhận đạt sản phẩm OCOP, trong đó 27 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao.

 

anh tin bai

      Ngoài ra các phong trào thi đua cũng được phát động với nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với các đợt thi đua cao điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng kinh tế - xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị; khen thưởng chuyên đề, giai đoạn; khen thưởng đột xuất... đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực học tập, hăng say lao động sản xuất và công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm toàn huyện có 1 mẹ được truy tặng danh hiệu ”Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”; 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 7 tập thể được tặng Cờ thi đua; 18 tập thể lao động xuất sắc, 24 cá nhân và 9 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 289 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 497 cá nhân, 46 tập thể được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; 78 tập thể được tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Trong khen thưởng thành tích chuyên đề có 12 tập thể, 11 cá nhân, 7 hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích chuyên đề năm 2023; 169 cá nhân, 132 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen thành tích chuyên đề. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội, các Bộ, Ngành, Quân khu Ba tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua về thành tích tiêu biểu trong công tác. UBND các xã, thị trấn đã xét tặng nhiều giấy khen lao động tiên tiến, gia đình văn hóa cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và đạt thành tích trong các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua do địa phương tổ chức.

anh tin bai

    Những kết quả trên là động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

(Thực hiện: Thu Nga, Trung tâm VHTT&TT huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang