Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I/2024
Lượt xem: 137

Sáng ngày 16/4, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá I năm 2024.

anh tin bai

    Dự khai giảng có các đồng chí: Phùng Đình Chính, HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trịnh Thị Thanh Hà, HUV, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện cùng các học viên là Đảng viên mới đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

     Trong thời gian học tập 7 ngàycác học viên sẽ được học 14 chuyên đề, trong đó có 10 chuyên đề với những kiến thức cơ bản cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển KTXH của Đảng; phát triển GD&ĐT, KH&CN, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, đảm bảo ổn định chính trị, TTATXH; Chủ động tích cực hội nhập Quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài những nội dung của 10 chuyên đề trên, các học viên còn được học tập 3 chuyên đề của lịch sử Đảng ta vĩ đại và 1 chuyên đề lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định. Qua những chuyên đề được nghiên cứu tại lớp bồi dưỡng cũng như hoạt động thực tế tại cơ sở sẽ là nền tảng, định hướng để mỗi Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để xét chuyển đảng chính thức cho các Đảng viên.

anh tin bai

    Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trịnh Thị Thanh Hà, HUV, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị cán bộ, giáo viên Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn, có nhiều ví dụ minh họa, có liên hệ thực tiễn để cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ. Trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

anh tin bai

    Thông qua lớp học nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

(T/h: Đoàn Hương Trung tâm VHTT&TT huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang