Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 292
  • Trong tuần: 31 621
  • Tất cả: 2411995
Triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022.
Lượt xem: 99

Sáng ngày 30/8, Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022.

Đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban vận động chủ trì hội nghị.

anh tin bai
 
anh tin bai

Việc triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm hỗ trợ hội viên nông dân có thêm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các mô hình xản xuất theo nhóm hộ hướng tới sản xuất hàng hóa và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn. Để thực hiện tốt kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ HTND năm 2022, Ban vận động Quỹ HTND huyện đã thành lập và kiện toàn thành viên gồm 17 đồng chí, đồng chí  Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy là Trưởng Ban vận động, đã phân công  nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; trong đó Hội nông dân huyện là cơ quan thường trực Ban vận động Quỹ HTND có nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch vận động, xây dựng quỹ, chủ động phối hợp với các ban ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Ban vận động huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp thông tin, báo cáo việc thực hiện kế hoạch. Hướng dẫn các địa phương kiện toàn Ban vận động Quỹ HTND cơ sở, tiến hành triển khai kế hoạch vận động trong toàn huyện. Việc tổ chức vận động Quỹ HTND dựa trên nguyên tắc tự nguyện, các đối tượng vận động bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; hội viên, nông dân, các tiểu thương , các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Hình thức triển khai vận động đa dạng, đồng bộ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch kết quả vận động, có biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt.

anh tin bai

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban vận động yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, sớm thành lập các Ban vận động xây dựng Quỹ HTND cơ sở; trên cơ sở kế hoạch vận động của huyện, các địa phương xây dựng kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ HTND sát theo thực tiễn để đạt hiệu quả cao. Tạo điều kiện cho Hội nông dân các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2022 Ban vận động xây dựng Quỹ HTND huyện Tổng kết đánh giá kết quả cuộc vận động xây dựng Quỹ trên địa bàn toàn huyện./.

   

( T/h: Trần Thúy)

Chung nhan Tin Nhiem Mang