Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024.
Lượt xem: 206

Sáng 3/4, Huyện ủy Ý Yên tổ chức hội nghị triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024 và báo cáo viên tháng 4/2024. 

 

 
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

     Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện; Nguyễn Văn Mạnh, UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phó Ban Chỉ đạo 35 huyện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Bí thư, Hiệu trưởng các trường THPT,TTDGTX-GDNN; lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng GD & ĐT huyện, Hội CCB huyện; lãnh đạo cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung Tâm Chính trị huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

     Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, Phó Ban Chỉ đạo 35 huyện khẳng định: Cuộc thi được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

        Thông qua Cuộc thi, tiếp tục “phủ xanh”  thông tin tích cực, thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây”“chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng viết cho các lực lượng; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận, hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị.

anh tin bai

            Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. 

        Đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi.  Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các Ban Xây dựng Đảng thuộc Huyện uỷ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; thành viên, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 huyện; cán bộ, Đảng viên, giảng viên, học viên Trung tâm chính trị huyện; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; phóng viên, biên tập viên Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện.

        Tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

         Các tác phẩm dạng viết: Mỗi tác giả,nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

         Các tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip: Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

    Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi

  Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi (ngày 24/01/2024). Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm không trùng lặp so với công trình khác của chính tác giả, nhóm tác giả hoặc của tác giả,nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).

         Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

         Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

        Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi.

         Sau khi gửi dự thi, tác giả, nhóm tác giả có thể công bố đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan đã nhận tác phẩm dự thi.

         Tác giả, nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia Cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

        Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức thu nhận, tổng hợp tác phẩm dự thi của đơn vị, nộp về Ban Chỉ đạo 35 huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Cơ quan Thường trực Ban Chi đạo 35 huyện) trước ngày 18/6/2024.

        Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy gửi tác phẩm dự thi (cả bản in và file mềm) về Ban Chỉ đạo 35 huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; file mềm gửi về địa chỉ email: bantuyengiaohuyenyyen@gmail.com).

        Địa chỉ nhận bài dự thi: Tầng 3, khu nhà A, trụ sở làm việc Huyện ủy.

anh tin bai

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh: Cuộc thi là hoạt động cụ thể giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc thi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; động viên, khuyến khích cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia Cuộc thi.

        Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch, thể lệ, tổ chức triển khai, tuyên truyền Cuộc thi với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, Đảng viên và Nhân dân tham gia. Những tác phẩm tham gia Cuộc thi sẽ là những phát hiện mới, góc nhìn mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân cùng chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

 anh tin bai

 

anh tin bai

   Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả thực hiện Nghị quyết 35 quý I/2024; thông tin tình hình thời sự thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

anh tin bai

(Thực hiện: Thu Nga, Trung tâm VHTT&TT huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang