Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phát huy vai trò cầu nối của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện
Lượt xem: 810

      Những năm qua, phát huy vai trò hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu” về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện Ý Yên đã thực sự trở thành cầu nối giữa “ý Đảng – lòng dân”.

anh tin bai

         Sau hơn 4 năm đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới, bằng việc khơi dậy nguồn lực to lớn trong Nhân dân, năm 2022 xã Yên Bằng đã “cán đích” Nông thôn mới nâng cao. Làm nên thành quả đó không thể không nhắc đến vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã. Để thực hiện nhiệm vụ này, trước đó Đảng ủy, chính quyền xã đã xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu có vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển của quê hương. Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã đã vào cuộc "nói cho dân hiểu" về các nội dung của xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Đã thành nền nếp, hàng tháng, tại hội nghị Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Huy Miên, Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm báo cáo viên lại lồng ghép các nội dung tiếp thu tại hội nghị báo cáo viên toàn huyện để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và đội ngũ tuyên truyền viên. Nhằm làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đi vào cuộc sống, nhất là chủ trương xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đồng chí Miên còn nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, chính quyền xã Yên Bằng đang tập trung triển khai thực hiện như: Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, xây dựng các mô hình nông nghiệp gắn với bao tiêu sản phẩm; phát triển ngành nghề trong tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội... Từ những thông tin tiếp thu được, đội ngũ tuyên truyền viên về cơ sở tiếp tục “nói cho dân hiểu”.

        Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền miệng, xã Yên Bằng đã khơi dậy được sức dân cho xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng nông thôn được nhân dân ủng hộ đóng góp sức người, sức của như: xây dựng nhà văn hóa thôn Nhì, thôn Trung Đồng, thôn Tống Văn Trân, thôn Phận, thôn Đông, thôn Đoài Cầu Cổ với nguồn kinh phí do Nhân dân đóng góp đạt trên 3,5 tỷ đồng; Nhân dân thôn Lục, thôn Ninh Mật, thôn Đoài Ngô Xá, thôn Nhì… huy động được trên 5 tỷ đồng để làm đường giao thông với hàng cây bóng mát, hệ thống đèn cao áp, trồng hoa ven đường...Khoác lên mình sắc diện mới, đời sống người dân xã Yên Bằng ngày càng được nâng lên. Đầu năm 2023, 3 thôn Nhì, thôn Hưng Thịnh và thôn Ngô Xá 2 đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 60triệu đồng/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng…

 anh tin bai

Với Ý Yên, xác định công tác tuyên truyền miệng là một trong những hình thức "dân vận" quan trọng, góp phần định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên. Hiện toàn huyện có 3 báo cáo viên cấp tỉnh, 41 báo cáo viên cấp huyện và hơn 200 tuyên truyền viên cơ sở.

 

anh tin bai

Từ phương châm hướng về cơ sở, trong vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, là kênh thông tin tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đội ngũ báo cáo viên đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; chủ động đối thoại, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo quy chế hoạt động, ngay sau hội nghị Báo cáo viên của tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn tổ chức hội nghị để cung cấp thông tin cho các đồng chí báo cáo viên cấp huyện với các hình thức như: trực tiếp thông tin về các Chỉ thị, Nghị quyết, thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề, nhiệm vụ chính trị nổi bật của địa phương; cung cấp các tài liệu cần thiết có liên quan hoặc mời lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện trực tiếp triển khai, truyền đạt thông tin các nội dung theo chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước... Trên cơ sở đó, căn cứ vào nội dung định hướng tuyên truyền, thông tin được phổ biến tại Hội nghị báo cáo viên cấp huyện cũng như các tài liệu do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cung cấp đồng thời dựa vào tình hình thực tế của địa phương, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện công tác tại Đảng bộ các xã, thị trấn, các cơ quan, các chi bộ Đảng trực thuộc huyện tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến các đảng viên tại cơ sở.

     Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy đã tổ chức được 4 hội nghị báo cáo viên cấp huyện. Nội dung tại các hội nghị báo cáo viên đều được chọn lọc kỹ, để vừa bảo đảm tính toàn diện, thời sự, vừa có sự phong phú và đa dạng, tập trung nhiều vào các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Nổi bật như tiềm lực và vị thế đất nước ta hiện nay; nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn trong tình hình mới; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội...

anh tin bai

 

anh tin bai

   Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UVBTVHU,Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: Xác định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đóng vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối đưa Chủ trương, Nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc học tập, quán triệt, triển khai và đưa các Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, do đó, Huyện ủy đã quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các hội nghị báo cáo viên cấp huyện được duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả. Nội dung chuẩn bị cho các hội nghị luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của các ngành, đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng thời điểm và nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên, góp phần định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Thông qua kênh thông tin "truyền miệng" đã kịp thời chuyển tải những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

    Với vai trò là "cầu nối" giữa Đảng với Nhân dân, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện đã, đang và tiếp tục tích cực đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo tình hình dư luận được ổn định, tạo thuận lợi cho việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.  

(Thực hiện: Thu Nga - Trung tâm VHTT&TT huyện)

Chung nhan Tin Nhiem Mang