Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 2874
  • Trong tuần: 33 188
  • Tất cả: 3655641
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 3 năm 2022
Lượt xem: 204

Sáng 31/10/2022, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khóa 3 năm 2022. Dự Lễ khai giảng có: đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy, văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện cùng trên 80 quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, có ý nghĩa và có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng đảng; mỗi tổ chức đảng phát triển thêm một đảng viên mới là tăng thêm sức mạnh sức chiến đấu của chi bộ nói riêng và của toàn đảng nói chung. Những quần chúng ưu tú tại lớp bồi dưỡng  thực sự là những quần chúng xuất sắc  trong học tập, lao động, sản xuất, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng, là những người có lý tưởng cách mạng, tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong đoàn thể, nhân dân, được cấp ủy đảng phát hiện, bồi dưỡng. Đồng chí yêu cầu các học viên học tập thật nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và làm tốt bài thu hoạch theo chương trình của ban tổ chức lớp học đề ra. Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện tốt nhất để các học viên tham gia học tập.

 

anh tin bai

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng (từ 31/10 - 4/11) các học viên được tiếp thu và nghiên cứu 5 chuyên đề, như: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….Trong các chuyên đề có một chuyên đề về lịch sử đảng bộ huyện Ý Yên. Ngoài việc nghiên cứu nội dung chuyên đề  trên lớp học, các học viên  sẽ cùng trao đổi  thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa…

 Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam

 

(Thực hiện: Thu Nga)

Chung nhan Tin Nhiem Mang