Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1523
  • Trong tuần: 26 347
  • Tất cả: 3877302
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Lượt xem: 649

Sáng 26/9/2023, tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023.

anh tin bai

    Dự khai giảng có các đồng chí: Tiến sỹ Hoàng Đình Trung, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh; Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Thị Hòa, UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Nguyễn Văn Mạnh, UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện; Ngô Quang Đoàn, UVBTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo, giảng viên trường Chính trị Trường Chinh cùng 93 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2023.

anh tin bai

    Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Tiến sỹ Hoàng Đình Trung nêu rõ: Nội dung của lớp bồi dưỡng tập trung vào một số vấn đề mới về tình hình trong nước và quốc tế, nhất là các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý Nhà nước, phát triển KT-XH, Quốc phòng - An ninh trong giai đoạn hiện nay gắn với những vấn đề thực tiễn mà địa phương đang đặt ra. Qua đó nâng cao tầm nhìn và tư duy chiến lược, tăng khả năng phân tích, dự báo tình hình, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống cho các cán bộ, người đứng đầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 26/9 đến ngày 30/9), các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tập trung vào 7 chuyên đề cụ thể. Trọng tâm là Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý về phát triển địa phương; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước, kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

   

anh tin bai

   Phát biểu tại lớp học, đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng bộ huyện Ý Yên luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ và xác định đây là nhiệm vụ then chốt  trong công tác xây dựng Đảng. Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã tập trung đồng bộ các biện pháp trong công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển. Trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được xác định là khâu hết sức quan trọng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác của cán bộ, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ.

     Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, huyện Ý Yên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Thành quả này phản ánh rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong phát huy nội lực từ nhân tố con người mà trước hết là tinh thần đổi mới, quyết tâm, quyết liệt, khát vọng phát triển của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

     Tham gia lớp bồi dưỡng đều là những cán bộ giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của huyện. Kết quả công tác của mỗi đồng chí có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương và sự phát triển chung của huyện. Để lớp đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo lớp học phải thường xuyên nắm chắc tình hình, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về chương trình, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ cho giảng dạy. Tăng cường chỉ đạo, quản lý để các học viên duy trì thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, kịp thời báo cáo BTV Huyện ủy những vấn đề phát sinh liên quan đến lớp học và việc rèn luyện, học tập của học viên. Đối với các học viên, cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc hợp lý để tập trung dành thời gian học, chấp hành nghiêm quy định của lớp học, của trường; tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác với giảng viên về những nội dung liên quan, nhất là những vấn đề mới, phức tạp liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao.

     Các chuyên đề đưa vào giảng dạy tại lớp bồi dưỡng đều là những chuyên đề quan trọng, thiết thực và đã được BTV Huyện ủy, Trường Chính trị Trường Chinh lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với đối tượng học viên và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của huyện. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý đảm bảo cho cán bộ được học tập thường xuyên,học tập suốt đời, luôn được cập nhật kiến thức mới, kỹ năng lãnh đạo quản lý khoa học, tiếp cận kịp thời các thông tin mới, tạo tiền đề cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý có cơ sở lý luận, bám sát thực tiễn, xây dựng kế hoạch công tác, phương pháp làm việc phù hợp với vai trò, chức trách, góp phần cùng với cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.    

(Thực hiện: Thu Nga - Trung tâm VHTT&TT huyện)

Chung nhan Tin Nhiem Mang