Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 3173
  • Trong tuần: 28 660
  • Tất cả: 3896497
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Lượt xem: 169

Ngày 21-7, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 11.661 điểm cầu trên toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành của Trung ương dự hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

anh tin bai

 

anh tin bai

Dự hội nghị tại điểm cầu  huyện có đồng chí: Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Trưởng phó các phòng ban, cơ quan, các đoàn thể chính trị xã hội của huyện, cán bộ đảng viên các Ban xây dựng Đảng huyện ủy. Hội nghị trực tuyến được nối đến các xã thị trấn trong huyện.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-7, các đại biểu được nghe quán triệt 4 chuyên đề về nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt nội dung về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Các đồng chí: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái quán triệt các chuyên đề còn lại.

Sau nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương; cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai thực hiện theo lộ trình. Hàng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đảng viên… Các cơ quan báo chí, truyền thông từ Trung ương đến địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra../.

(Tổng hợp : Trung Dũng )

Chung nhan Tin Nhiem Mang