Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 862
  • Trong tuần: 32 191
  • Tất cả: 2412565
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên
Lượt xem: 235

 Sáng ngày 17-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Huyện ủy Ý Yên và đảng ủy 2 xã là Yên Cường và Yên Phong. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

anh tin bai
 

 

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

Dự và tiếp đoàn có đồng chí Đinh Đức Tuyến, Tỉnh Ủy Viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo 2 xã Yên Cường và Yên Phong.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Thay mặt Ban thường vụ huyện ủy, đồng chí Đinh Đức Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt với đoàn về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, và các kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tính đến hết tháng 5-2021, toàn huyện có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc học tập, quán triệt nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập đạt 95% so với thành phần triệu tập. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng được quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng 8 nghị quyết, 5 chỉ thị, 14 thông tri, 15 chương trình, 4 quy định, 4 quy chế, 1 kết luận, 26 thông báo kết luận, 42 kế hoạch... Trong đó, có các văn bản quan trọng như ban hành 3 nghị quyết chuyên đề toàn khóa, xây dựng chương trình hành động bổ sung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.100% các xã, thị trấn trên địa bàn đều xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế. Việc cụ thể hóa mục tiêu, nội dung Nghị quyết được chú trọng tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn…

anh tin bai

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh nội dung kiểm tra hôm nay nằm trong Chương trình kiểm tra hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó yêu cầu cấp ủy các cơ sở cần tập trung báo cáo tình hình từ thực tế, phản ánh trung thực nhất các hoạt động triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là những cách làm hay, sáng tạo cùng những đề xuất, kiến nghị cụ thể để các thành viên trong Đoàn tiếp thu báo cáo về Bộ Chính trị.

anh tin bai

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã đạt được sau 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đã bảo đảm đúng yêu cầu đề ra; hình thức quán triệt rất đa dạng; công tác tuyên truyền sâu rộng; tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tuy nhiên, để Nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống, hoạt động tuyên truyền và học tập phải thực hiện liên tục, suốt nhiệm kỳ; việc cụ thể hóa Nghị quyết phải bám sát vào điều kiện thực tế và thế mạnh của các địa phương, đơn vị. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp sẽ là tiền đề, động lực nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Ban Tổ Chức Trung Ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cũng như các ý kiến đóng góp xây dựng của các thành viên đoàn kiểm tra của Bộ Chính Trị, của Tỉnh ủy Nam Định. Đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao trước đoàn kiểm tra, trước Tỉnh ủy Nam định đó là từ thực tế, bài học kinh nghiệm rút ra sau 2 năm triển khai Nghị quyết XIII của Đảng, Huyện ủy Ý Yên sẽ chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, phát huy nội lực, đoàn kết tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của đảng, Nghị quyết đảng các cấp hiệu quả, toàn diện, phù hợp mang tính thực tiễn cao, với 2 nhiệm trọng tâm đó là: Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, xây dựng quê hương Ý Yên anh hùng giàu truyền thống cách mạng, văn minh phát triển toàn diện bền vững, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh./. 

anh tin bai

Tin ảnh: Trung Dũng

Chung nhan Tin Nhiem Mang