Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp
Lượt xem: 565
    Sáng 15/12, tại Hội trường Nhà văn hóa Trung tâm huyện đã diễn ra phiên bế mạc Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
anh tin bai

Chủ toạ kỳ họp

Đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp.

     Trong phiên làm việc buổi sáng, Kỳ họp tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình làm việc.

 
 
anh tin bai

Đại diện các tổ đại biểu phản ánh kết quả thảo luận tổ tại hội trường. Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện và các ngành trong công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp. Hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện đã có nhiều đổi mới, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phân loại và xem xét, giải quyết có hiệu quả; việc chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu và các thành viên UBND huyện đúng trọng tâm, không đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện được tăng cường, nội dung giám sát đúng trọng tâm, được dư luận, cử tri quan tâm, đánh giá cao. Về cơ bản, các đại biểu nhất trí cao với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. 

        Bên cạnh đó, các vị đại biểu HĐND huyện cũng đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, phân tích, làm rõ thêm kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

anh tin bai

 Đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình HĐND huyện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện năm 2024

anh tin bai

 Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, UVBTVHU, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trình HĐND các nội dung liên quan đến đầu tư, ngân sách huyện

Tiếp theo nội dung Kỳ họp, UBND huyện trình HĐND huyện Tờ trình, báo cáo, Đề án, dự thảo Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Ý Yên năm 2024. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương huyện Ý Yên năm 2024. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ý Yên. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND.

anh tin bai

 Đồng chí  Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện trình thông qua kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 

anh tin bai

 

anh tin bai

Thường trực HĐND huyện trình thông qua kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp thứ Chín); báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ Mười gồm 18 nội dung ở 5 lĩnh vực.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đại biểu chất vất tại kỳ họp

        Sau khi nghe trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, với tinh thần tập trung, dân chủ và phát triển, Kỳ họp lần này cũng đã dành nhiều thời lượng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ một số nội dung mà đại biểu và cử tri trong huyện đang quan tâm, tập trung vào các vấn đề thuộc 3 nhóm lĩnh vực gồm: BHXH, BHYT, Y tế, Tài nguyên – Môi trường. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, các câu hỏi chất vấn rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề.

anh tin bai

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện trả lời chất vấn tại kỳ họp

anh tin bai

 Trưởng phòng Y tế huyện trả lời chất vấn tại kỳ họp

anh tin bai

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trả lời chất vấn tại kỳ họp

Cùng với ý kiến trả lời chất vấn của lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện, các cử tri trong huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ và tâm huyết trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao khi phân tích, đánh giá các vấn đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị đồng thời trao đổi, giải trình làm rõ thêm về một số nội dung liên quan cũng như thể hiện sự quyết tâm cao của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân đồng sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2024, góp phần xây dựng quê hương Ý Yên ngày càng giàu mạnh, văn minh, sớm về đích là huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

anh tin bai

 

anh tin bai

Đồng chí Lê Trung - Thư ký kỳ họp thông qua các Nghị quyết

 Cũng trong chương trình Kỳ họp, trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết, nhất trí cao thông qua 8 Nghị quyết quan trọng là: Nghị quyết về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử kiện toàn Uỷ viên UBND huyện Ý Yên, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện và kế hoạch đầu tư công huyện Ý Yên năm 2024; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Ý Yên; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách địa phương huyện Ý Yên (lần 2); Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024; Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực từ UBND, các Ban HĐND huyện và các cơ quan chuyên môn, các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp đều đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tính khả thi. Đặc biệt, một số nội dung rất cần thiết, quan trọng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

  Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, các đại biểu HĐND đã nghiêm túc, trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp; dành thời gian nghiên cứu tài liệu; phản ánh sát thực tình hình của huyện và tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Thường trực HĐND huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ cùng các cơ quan liên quan tổ chức cho các vị đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Mười và tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện. HĐND huyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

        Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục tích cực, chủ động hơn nữa trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể trong các hoạt động, sớm triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Tăng cường công tác thẩm tra, giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; giám sát kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND và kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại Kỳ họp. Các đại biểu HĐND huyện tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của HĐND huyện, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để phản ánh kịp thời với HĐND huyện.

UBND huyện, các phòng, ban và các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình sớm triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, giải quyết những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tích cực vận động Nhân dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua, Nghị quyết của HĐND huyện.

      Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

anh tin bai

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(T/h:  Thu Nga, Hà Giang, Trung tâm VH-TT&TT huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang