Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 3833
  • Trong tuần: 37 338
  • Tất cả: 3630807
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Ý Yên, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 550
    Sáng 14/12/2022, tại Hội trường Nhà Văn hóa Trung tâm huyện, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 đồng thời quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền cùng nhiều vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp được diễn ra trong 2 ngày 14-15/12/2022.
anh tin bai

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

    Dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự kỳ họp còn có các đồng chí UVBTVHU, các ông bà đại biểu HĐND tỉnh Nam Định ứng cử tại huyện Ý Yên; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ huyện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo 31 xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Chủ tọa kỳ họp

anh tin bai

Đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

    Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng. Trong đó tập trung, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; các báo cáo, đề án, dự thảo, Nghị quyết của UBND huyện; báo cáo của UB MTTQ huyện và một số nội dung khác. Tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; đồng thời xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước; kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện. Thảo luận, xem xét thông qua các Nghị quyết thuộc thẩm quyền và các nội dung quan trọng khác.

    Để kỳ họp hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung của kỳ họp và chất vấn những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm. Đồng thời trên cơ sở thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, tích cực tham gia, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, đề án, Nghị quyết trình tại kỳ họp để Nghị quyết của HĐND huyện được thông qua, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi cao và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

anh tin bai

Đồng chí  Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

     Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển năm 2023.

     Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhất là những ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19 trong các tháng đầu năm song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội huyện Ý Yên đã phục hồi tích cực, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 18/19 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được triển khai có hiệu quả; dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hộiKinh tế của huyện duy trì mức tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng cao, trong đó tổng giá trị sản xuất tăng 10,56 %; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5%; tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn là 12,2%. Năng suất lúa và các loại cây trồng đạt khá. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt đạt 119,95 triệu đồng. Các địa phương tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện hiện có 13 mô hình cánh đồng mẫu lớn , trong đó có 331 ha được bao tiêu sản phẩm. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng 7,1% so với năm 2021. Thủy sản duy trì mức tăng khá, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước tính năm 2022 đạt 7.495 tấn, đạt 102,5% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện hiện có 29/31 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao , chiếm tỷ lệ 93,5%.

        Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng năm 2022 duy trì xu hướng phục hồi tích cực, tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 là 12.930 tỷ đồng, tốc độ tăng đạt 13,02%. Trong đó giá trị sản xuất công nghiêp đạt 10.903 tỷ đổng; tăng 14,5%. Các doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh mới, khắc phục khó khăn và mở rộng sản xuất kinh doanh. Toàn huyện hiện có 6.126 cơ sở sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tăng 111 cơ sở so với cùng kỳ năm 2021.

     Lĩnh vực tài chính - tín dụng đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Thu ngân sách đạt 110% dự toán. Dư nợ tín dụng ước tăng 120% so với đầu năm. Nhiều dự án đầu tư quan trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đã được triển khai, đặc biệt là các dự án về hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông có tính kết nối. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện đúng quy định của pháp luật tạo sự đồng thuận thống nhất. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực, thay đổi rõ rệt so với năm 2021. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ số hóa; tỷ lệ trả kết quả điện tử được tăng lên.

      Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi chào mừng các sự kiện lớn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội chăm lo cho người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, đã giải quyết việc làm cho trên 4000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,88%. Quốc phòng - An ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Kỷ luật kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường.

        Năm 2023 huyện Ý Yên đặt mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất tăng từ 9-9,5%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 504,5 tỷ đồng trở lên. Giảm tỷ lệ sinh 0,10. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025)≤ 1,88%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể cân nặng) dưới 9%. Tạo việc làm mới cho 4.000 lao động trở lên. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. 100% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. 96,5% dân số được sử dụng nước sạch. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tại kỳ họp

      Tiếp tục nội dung kỳ họp, đồng chí Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Kết quả công tác cải cách Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022”. Năm qua, Thường trực HĐND huyện đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên các mặt công tác, bám sát nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát. Ngoài việc tổ chức thành công các kỳ họp theo kế hoạch, Thường trực HĐND và các ban HĐND đã tăng cường giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND; nghiên cứu, thẩm định các báo cáo; tăng cường vai trò giám sát của đại biểu HĐND thuộc các lĩnh vực, các ngành phụ trách. Thường xuyên giữ mối liên hệ với đại biểu, tổ đại biểu HĐND thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát hoạt động trước kỳ họp. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri các ý kiến tiếp thu được tổng hợp đầy đủ, báo cáo tại kỳ họp và gửi đến UBND huyện cùng các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. HĐND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện. Năm 2023, Thường trực HĐND xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, phát huy trách nhiệm của người đại biểu HĐND; phối hợp tốt với UBND huyện trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; có phân công, phân nhiệm cụ thể; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị báo cáo, đề án, tài liệu phục vụ kỳ họp đảm bảo chất lượng, quy trình và thời gian theo quy định.

    

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Hồng Điệp, UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện báo cáo tại kỳ họp

 anh tin bai

Đồng chí  Lê Quốc Trung, HUV, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
báo cáo kết quả công tác năm 2022

anh tin bai

Đồng chí Phạm Tuấn Anh, HUV, Chánh án Toà án nhân dân huyện 
 báo cáo kết quả công tác năm 2022

 anh tin bai

Đồng chí Phạm Công Rĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện

báo cáo kết quả công tác năm 2022

     Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban MTTQ huyện và các ngành gồm Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự đã báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

    Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường Trực HĐND tỉnh Nam Định đã thông báo nhanh kết quả của kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được diễn ra thành công, đặc biệt là thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội mà toàn tỉnh đã đạt được trong năm 2022 đồng thời nêu bật những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KTXH của tỉnh trong năm 2023.

      Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện đã nỗ lực đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND huyện cần bám sát các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh để xây dựng nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, các cấp, các ngành cần chủ động rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho đến nay, so sánh với mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ để làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, tăng tỷ trọng ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nâng cao thu nhập bình quân đầu người/năm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện trên địa bàn. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023. Triển khai hiệu quả các chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Bên cạnh đó, cần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của HĐND và đại biểu HĐND huyện là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, hoạt động phụng vụ sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

anh tin bai

    Chiều cùng ngày, tại hội trường Nhà văn hóa Trung tâm huyện tiếp tục diễn ra phiên họp thứ 2 kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều nội dung quan trọng khác. Trang thông tin điện tử huyện Ý Yên sẽ tiếp tục chuyển đến quý độc giả, cử tri và nhân dân toàn huyện nội dung của các phiên họp tiếp theo trong kỳ họp này.

    (T/h: Thu Nga - Hà Giang)

Chung nhan Tin Nhiem Mang