Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 486

Sáng ngày 12/1, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

anh tin bai

 

anh tin bai

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Thị Hòa, UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Ngô Quang Đoàn, UVBTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện. Cùng dự có lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện và Thường trực HĐND của 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh vai trò, hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát. Trên cơ sở đó, kịp thời ban hành các Nghị quyết phù hợp, sát với thực tiễn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2023 là năm bản lề giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026, vì vậy thông qua Hội nghị giao ban lần thứ ba nhằm tiếp tục đánh giá chính xác, khách quan kết quả của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm từ những hạn chế còn tồn tại, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong các mặt công tác, tạo sự đồng thuận, tin tưởng cao nhất trong các tầng lớp Nhân dân địa phương vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND các cấp.

Năm 2023, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các kế hoạch đề ra. Mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND huyện và các cấp uỷ Đảng, các cơ quan ngày càng được tăng cường. Công tác phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan được duy trì, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong năm, HĐND huyện đã tổ chức thành công 4 kỳ họp trong đó có 2 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Công tác tổ chức các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng luật, khoa học, chất lượng và hiệu quả. Các đại biểu HĐND huyện tham dự đầy đủ và dân chủ thảo luận, thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình, đề án được thông qua tại kỳ họp. Các Nghị quyết của kỳ họp được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, thủ tục, thể thức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Hoạt động thẩm tra, giám sát được triển khai theo đúng chương trình và kế hoạch đề ra; đảm bảo khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Nội dung giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trong các lĩnh vực đều được Thường trực HĐND huyện chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác tiếp xúc cử tri được HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, UB MTTQ Việt Nam huyện duy trì theo quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Trong năm 2023, 24/31 HĐND xã, thị trấn tổ chức tốt 2 kỳ họp thường lệ, 7 HĐND xã tổ chức thêm kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất; Ban hành 279 Nghị quyết trên các lĩnh vực về công tác tổ chức, kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, chặt chẽ. Các địa phương chủ động triển khai giám sát chuyên đề mang tính chuyên sâu, giải quyết các vấn đề đang nổi cộm của địa phương, được người dân và đại biểu HĐND quan tâm.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, hạn chế trong hoạt động, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 hiệu quả. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND và trách nhiệm của đại biểu HĐND, mở rộng dân chủ, tăng cường thảo luận, chất vấn và giám sát tại các kỳ họp. Cùng với thực hiện tốt chức năng quyết định, HĐND huyện và HĐND của 12 xã chủ động chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp chuyên đề về sắp xếp đơn vị hành chính các xã vào đầu năm 2024; bám sát chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND trong năm để thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng Nghị quyết khi ban hành; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, xử lý và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật… 

anh tin bai

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong năm qua đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND, đảm bảo đúng quy định theo Luật; phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong các phiên họp thảo luận, chất vấn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri; xây dựng cụ thể hoạt động thẩm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết được ban hành, các hoạt động của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; qua đó tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương./.

( T/h: Trần Thúy - Trung tâm VHTT&TT huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang