Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 1765
  • Trong tuần: 26 589
  • Tất cả: 3877544
HĐND huyện Ý Yên chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động
Lượt xem: 540

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND  huyện Ý Yên đã đổi mới các kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác chuẩn bị nhất là về nội dung được thực hiện tốt, chất lượng ngày càng cao. Trước mỗi kỳ họp , Thường trực HĐND huyện  làm việc với UBND huyện, MTTQ huyện, các ban HĐND huyện và các ngành liên quan thống nhất dự kiến nội dung chương trình và các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận và quyết định tại kỳ họp 

anh tin bai

    Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, khoa học. Rõ nhất là phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, chất lượng. Phát huy tính dân chủ, các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, có lựa chọn trọng tâm theo chủ đề và là những nội dung được dư luận quan tâm. Các ý kiến phát biểu của đại biểu đã được UBND huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp thu để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Chủ tọa kỳ họp yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu rõ lộ trình triển khai thực hiện thuận lợi cho cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền trước kỳ họp luôn được thông tin kịp thời đến cử tri, Nhân dân.

anh tin bai
 
anh tin bai

    Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 7 kỳ họp, ban hành 78 nghị quyết.  Đây là những nghị quyết rất quan trọng, có tác động đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các nghị quyết ban hành đã sớm đi vào cuộc sống, được Nhân dân đón nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

anh tin bai

 

anh tin bai

    Việc tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của Nhân dân. Đại biểu HĐND đã dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Công tác tiếp công dân đã được chú trọng, các đại biểu HĐND huyện đã bám sát theo lịch tiếp công dân, hàng tháng chủ động sắp xếp thời gian, phối hợp với thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử tiếp công dân tại trụ sở xã, thị trấn, thu thập ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công dân. UBND huyện đã phân công các phòng, ngành, các xã, thị trấn, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện ý kiến, kiến nghị và kế hoạch thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện trong thời gian tới. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho HĐND huyện có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của các đại biểu HĐND, thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường niềm tin của cử tri, của Nhân dân đối với người đại biểu dân cử...

anh tin bai
anh tin bai

    Công tác giám sát được đổi mới và có những chuyển biến tích cực. Kết thúc các cuộc giám sát, Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo kết quả giám sát, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan được giám sát kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị được giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

    Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, trong thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục bám sát các chủ trương, biện pháp, tăng cường hoạt động giám sát, phối hợp đồng bộ với các cấp, các ngành góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, tiếp tục cải tiến tổ chức, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND; cải tiến phương thức hoạt động của thường trực, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND, thực hiện tốt vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động của HĐND nhằm củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, xứng đáng là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

(T/h: Thu Nga)

Chung nhan Tin Nhiem Mang