Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 136
  • Hôm nay: 1120
  • Trong tuần: 30 767
  • Tất cả: 3615621
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Ý Yên
Lượt xem: 1079
Ngày 21/3/2018, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Nam Định thành lập theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 02/3/2018, do đồng chí Nguyễn Văn Lý, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Ý Yên. Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn có liên quan của sở Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin - truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh. Làm việc với đoàn kiểm tra: Đồng chí Hoàng Xuân Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban có liên quan của huyện.


Đồng chí Hoàng Xuân Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 phát biểu tại buổi Kiểm tra


Năm 2017, dư­ới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng các cấp, sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan cấp trên, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền từ huyện đến cấp xã, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bư­ớc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nư­ớc, đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hư­ớng tích cực. Thủ tục hành chính được công khai minh bạch, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đời sống của nhân dân từng bư­ớc được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.

Các thủ tục liên quan đến nhiều lĩnh vực từng bước được đơn giản hóa, tập trung giải quyết nhanh gọn. Các danh mục thủ tục hành chính đều được công khai, niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn và trên trang thông tin điện tử của huyện. Việc tuân thủ các quy định về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được đảm bảo; tính từ tháng 01/01/2017 đến 15/12/2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 8.430 hồ sơ hành chính, kết quả đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 8.401 hồ sơ, đạt tỷ lệ  99,7%, còn 29 hồ sơ chuyển kỳ sau, trong đó lý do chủ yếu là phải bổ sung hồ sơ. 

Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa tiếp tục được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư . Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các đơn vị quan tâm triển khai. Triển khai thực hiện chế độ phụ cấp, các chế độ đãi ngộ khác đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả áp dụng theo Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 về việc chi hỗ trợ đối với công chức làm việc theo chế độ chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.


Đồng chí Nguyễn Văn Lý- Phó Giám đốc Sở Tư Pháp, Trưởng đoàn kiểm tra
phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Ý Yên


Sau khi đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện cải
cách hành chính trên địa bàn huyện, kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Lý- Phó Giám đốc Sở Tư Pháp, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả về công tác cải cánh hành chính của huyện trong năm 2017, đồng thời đề nghị huyện cần phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn, tồn tại trong công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới huyện cần đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3 trở lên; đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho hệ thống một cửa của huyện các xã, thị trấn, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp và thành lập một cửa của huyện theo hướng hiện đại.

Trước đó Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại xã Yên Tân và Yên Bình./.

 Nguồn: Phòng Nội vụ Huyện

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang