Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2971
  • Trong tuần: 28 458
  • Tất cả: 3896295
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.
Lượt xem: 634

Chiều ngày 03/03/2022, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022. Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện. Tại điểm cầu 31 xã, thị trấn có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND, các đồng chí Công chức làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Trong năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ và chính quyền huyện Ý Yên đã triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch của UBND huyện đề ra. Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã đã được nâng cao, hệ thống văn bản điện tử, chữ ký số, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) lên cổng dịch vụ công của tỉnh đã được triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; hệ thống truyền hình trực tuyến của huyện được cải thiện và ổn định đạt chất lượng. Xây dựng, ban hành bộ chỉ số CCHC cấp xã kịp thời và triển khai đánh giá chỉ số CCHC cấp xã, cấp huyện năm 2021 đúng thời gian quy định. Về chỉ số CCHC năm 2021 của huyện Ý Yên theo kết quả thẩm định của UBND tỉnh đạt 75% ; điểm đánh giá CCHC trung bình của khối huyện, thành phố là 83,5% . Kết quả chỉ số CCHC của 8 lĩnh vực đạt từ 73% trở lên. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt các giải pháp CCHC, đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá hiệu quả quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số minh bạch, hiện đại, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn; việc áp dụng CNTT trong giải quyết các TTHC đã đảm bảo nhanh gọn, thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản trong hệ thống chuyển nhận văn bản và đáp ứng được việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

 

anh tin bai

 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác CCHC thời gian qua trên địa bàn huyện. Đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong huyện cần chỉ đạo quyết liệt hơn về công tác CCHC trên các lĩnh vực mình phụ trách; nâng cao số lượng và chất lượng giải quyết hồ sơ theo phương châm “kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả”, tránh gây nhũng nhiễu phiền hà đến người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hài lòng về thái độ phục vụ và đơn giản hóa các TTHC theo đúng quy định của pháp luật.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn đã tích cực tham luận, đóng góp ý kiến bàn biện pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, những nội dung chưa làm được trong năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2022.

 

anh tin bai

 

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục bám sát tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương; chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022 theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo CCHC của huyện, tổ giúp việc đảm bảo mục tiêu cho công tác CCHC năm 2022 và ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện, giám sát các nội dung chỉ đạo về CCHC, xây dựng chính quyền điện tử của UBND tỉnh. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân được giao phụ trách các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Thường xuyên rà soát bổ sung TTHC cấp huyện, cấp xã cập nhật lên trang thông tin điện tử cấp huyện, xã kịp thời; niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo quy định. Đẩy mạnh chữ ký số trong việc ban hành văn bản. Đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đến và trao đổi công việc theo quy định; thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản hai chiều. Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị mình đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành của đơn vị, công khai TTHC cấp xã. Nâng cao chất lượng hê thống truyền hình trực tuyến cấp huyện, cấp xã. Duy trì cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC. Gắn các tiêu chí thi đua khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn với việc thực hiện công tác CCHC. Hướng mục tiêu thứ hạng Chỉ số CCHC của huyện đạt trên 80%, qua đó tiếp tục  nâng cao hiệu lực, hiệu quản, quản lý điều hành của các cấp chính quyền đi đôi với nâng cao chất lượng phục vụ và  tạo các điều kiện thuận lợi khi doanh nghiệp và nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính công - góp phần thúc đẩy nhanh và bền vũng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

                                                                          (Đinh Liên - trung tâm VH-TT&TT Ý Yên).

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang