Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện triển khai nhiệm vụ cuối năm 2023
Lượt xem: 654

Chiều ngày 27/7, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) thông qua quy chế hoạt động và triển khai nhiệm vụ CCHC cuối năm 2023.

anh tin bai
 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTV HU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

anh tin bai

 Xác định công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của năm 2023, từ đầu năm đến nay, UBND huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác CCHC, bám sát nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh, của huyện và kế hoạch CCHC tại đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã hoàn thành 25/47 nhiệm vụ CCHC năm 2023, hoàn thành trước và đúng hạn các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, không có nhiệm vụ nào quá hạn. Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ TTHC của công dân đến thực hiện giao dịch, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ văn bản điện tử đối với cấp huyện đạt trên 40%, cấp xã đạt trên 60% tổng số văn bản ban hành. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết toàn trình đã được nâng cao, cụ thể đối với cấp huyện đạt 92.7% và cấp xã đạt 97.69%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC đã tiếp nhận được giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt trên 99%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC ở cấp huyện đạt 99.68%, cấp xã đạt 94.7%. Đã thực hiện thanh toán trực tuyến 671 hồ sơ cấp huyện với tổng số tiền 82.35 triệu đồng và 15.773 hồ sơ với tổng số tiền trên 135 triệu đồng.

Song song với đó, trong 6 tháng đầu năm, các phòng, ban, ngành chuyên môn tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06); tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Tính đến ngày 30/6/2023, toàn huyện đã đăng ký, kích hoạt 109.854 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 100,57% kế hoạch tỉnh giao. Ngoài ra, UBND huyện đang tập trung triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Một số mô hình về chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, y tế số, giáo dục số, xây dựng cơ sở dữ liệu để cấp mã QR cho hệ thống di tích trên địa bàn huyện đang từng bước được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, qua đánh giá, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trong đó công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu sát, quyết liệt và kịp thời. Một số đơn vị còn tình trạng cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm các quy định về thời gian làm việc hoặc còn để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. Các xã Yên Mỹ, Yên Minh và Thị trấn Lâm là 3 địa phương có tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC đạt dưới 90%.

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch năm và đạt mục tiêu chỉ số CCHC năm 2023, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác CCHC, các văn bản, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC do UBND huyện ban hành. Định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC của đơn vị; tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo công chức của đơn vị mình thực hiện nghiêm việc trực tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận TTHC trực tuyến và tỷ lệ trả kết quả TTHC bằng văn bản ký số, văn bản số hóa đảm bảo theo quy định. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giải quyết TTHC. Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến duy trì đạt trên 90%. Đảm bảo tỷ lệ số hóa, trả kết quả điện tử đạt 100%, tỉ lệ thanh toán trực tuyến phấn đấu đạt trên 80% so với tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. Đối với Trang Thông tin điện tử cấp xã đảm bảo vận hành thường xuyên theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện công tác CCHC thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các ngành cần tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo rà soát bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của tổ công tác liên quan đến chuyển đổi số. Quán triệt cán bộ, công chức chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc. Rà soát các xã còn yếu để giúp đỡ, tăng cường kiểm tra đẩy mạnh CCHC. Chủ động đánh giá chỉ số phong cách hành chính cấp huyện góp phần nâng cao chỉ số đánh giá CCHC của huyện trong năm 2023./.

 

(T/h: Trần Huyền- Trung tâm VHTT&TT)

Chung nhan Tin Nhiem Mang