Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1,210
  • Trong tuần: 11,138
  • Tất cả: 13,667,513
Lượt xem: 1432
KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN SỐ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2017 là năm rất khó khăn đối với công tác dân số do kinh phí Chương trình mục tiêu cắt giảm rất mạnh và phân bổ chậm. Tuy nhiên, với nỗ lực của toàn hệ thống dân số từ tỉnh đến cơ sở, trong năm vừa qua, công tác dân số tỉnh Nam Định cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra: tỷ suất sinh giảm 0,1%­o­ so với năm 2016; tỷ số giới tính khi sinh là 114,5 bé trai/100 bé gái, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2016. Mặc dù vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên không đạt chỉ tiêu: năm 2017 là 12,8% (chỉ tiêu không vượt quá 11,5%). Tổng các biện pháp tránh thai năm 2017 đạt 81,8% kế hoạch năm, trong đó:  Đặt dụng cụ tử cung đạt 70%, triệt sản đạt 28,5%, bao cao su đạt 97%, thuốc uống tránh thai đạt 84%, thuốc tiêm tránh thai đạt 59%, thuốc cấy tránh thai đạt 31%.

Để hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh, Trung tâm Dân số - KHHGĐ đã chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thành phố hỗ trợ kinh phí tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ KHHGĐ. Trong chiến dịch, toàn tỉnh tổ chức được 45 buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc SKSS/KHHGĐ; 38 buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, chiếu phim video; phát thanh truyền hình, truyền thanh được 90 chương trình và 180 lượt phát tin về chiến dịch.

Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Nam Định thực hiệnthu phí dịch vụ KHHGĐ, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, đánh dấu việc chuyển từ miễn phí hoàn toàn sang thu phí đối với đối tượng không phải là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổng cục Dân số. Từ đầu năm Chi cục đã tham mưu Sở Y tế ban hành Công văn số 419/SYT-TCKT ngày 20/4/2017; Công văn số 500/SYT-TCKT ngày 10/5/2017 về việc thực hiện quản lý chi đối với các dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh.Tất cả các huyện, thành phố đã triển khai thu phí dịch vụ từ 1/5/2017 với kết quả: Thu phí đặt dụng cụ tử cung: 1.549 ca; thu phí triệt sản: 25 ca (triệt sản kết hợp; tiêm thuốc tránh thai 228 ca ; thu phí cấy que tránh thai: 02 ca (tại Giao Thủy); thuốc uống tránh thai: 5.374 người; bao cao su: 16.845 người.

Tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản đạt được kết quả bước đầu, với tổng trị giá trên 320 triệu đồng.

Công tác truyền thông: Chi cục đã chủ động đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp truyền thông. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trọng tâm năm 2017 là ứng dụng sự đa dạng, tính ưu việt của công nghệ vào công tác truyền thông qua các như: Cổng TTĐT của tỉnh, Bản tin Sức khỏe của ngành Y tế, cổng TTĐT của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đã thiết lập trang facebook, tạo sự chia sẻ, liên kết thường xuyên, trực tiếp giữa những người làm công tác dân số từ tỉnh, huyện, xã đến cộng tác viên. Chi cục đã biên tập và đăng tải được 156 tin bài, 03 phóng sự truyền hình, hằng tháng có ít nhất 2-3 tin bài được đăng trên Bản tin Sức khỏe. Đặc biệt, Chi cục đã tích cực tham gia hai cuộc thi “Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” “Yêu an toàn-Vạn điều hay” trên mạng, được Tổng cục Dân số tặng 2 giải Khuyến khích tập thể. Đây là sự khích lệ, động viên và kết nối đội ngũ cán bộ làm dân số từ tỉnh đến cơ sở trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

Chi cục đã tích cực tham mưu Sở Y tế trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW; tiếp tục chú trọng tập trung tổ chức các hoạt động, chương trình truyền thông, sàng lọc, nâng cao chất lượng dân số. Đặc biệt là tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên được tăng cường. Chi cục tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa cho hơn 1.000 học sinh thuộc 06 trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX tại các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc và Tp. Nam Định; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức các cấp và cộng tác viên dân số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ.

Để công tác dân số trong năm 2018 đạt được chỉ tiêu giảm sinh do HĐND tỉnh giao, trước hết cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh về công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác dân số; tăng cường đầu tư nguồn lực lực để triển khai có hiệu quả công tác truyền thông từ tỉnh đến cơ sở.

 

Đồng chí Vũ Xuân Bình - Chi cục trưởng trao thưởng cho viên chức Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Nghĩa Hưng

Bước vào năm 2018, công tác dân số của tỉnh nhà vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với niềm tin và động lực mới từ Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy, những người làm công tác dân số các cấp quyết tâmhoàn thành các chỉ tiêu: Giảm tỷ suất sinh 0,1%­o­, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 0,5-1%, so với năm 2017, tỷ số giới tính khi sinh là 114,5 bé trai/100 bé gái; tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ths. Bs. Vũ Xuân Bình

Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ