English    |   Liên hệ
Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 359/UBND-VP7
Ngày ban hành 21/08/2020
Ngày hiệu lực 21/08/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 359VP8.pdf
Văn Bản Mới